Investering in Gentse recyclagehub bewijst zijn waarde

Een jaar geleden opende Renewi een geavanceerde sorteerlijn, waarmee het sindsdien 43.000 ton recycleerde, en een windmolen, die sindsdien 1GWh groene elektriciteit opleverde, in haar recyclagehub in Gent.

Trefwoorden: #afval, #recyclage, #Renewi, #sorteren, #windmolen

Lees verder

Techniek

( Foto: Renewi )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe state-of-the-art sorteerlijn werd uitgerust met de modernste technologie, zoals infrarood herkenningscamera’s (NIR) en artificiële intelligentie.

De installatie is in staat om een onvergelijkbaar aantal afvalstromen uit restafval te scheiden en te verwerken, en zo grote aantallen materialen van verbranding te redden en circulair te laten terugvloeien in de economie.

Doordat er minder afval naar verbranding gaat, draagt dit ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Het afgelopen jaar heeft de sorteerlijn meer dan 83.000 ton afval verwerkt, en 43.000 ton heeft een nieuw leven gekregen, wat resulteert in een recyclagepercentage van 52%.

Naast de sorteerlijn heeft ook de windturbine een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire economie in Vlaanderen vanuit een energetisch standpunt.

Dankzij deze windturbine van 4.5 MW, heeft Renewi sinds vorig jaar reeds meer dan 1 GWh aan groene stroom rechtstreeks kunnen verbruiken.