Antibioticaresistentie aanpakken via experimentele benadering

Een Nederlands onderzoeksteam ontwikkelt nieuwe antibiotica tegen de meeste gevaarlijke resistente bacteriën, via high-throughput screening en chemisch-biologische selectiemethoden.

Trefwoorden: #antibiotica, #onderzoek, #resistentie

Lees verder

research

( Foto: VU - Joen Luirink )

ENGINEERINGNET.BE - De onderzoeksgroepen van biochemicus Nathaniel Martin (Universiteit Leiden) en microbioloog Joen Luirink (Vrije Universiteit) gaan het probleem van antibioticaresistentie aanpakken met behulp van een reeks experimentele benaderingen.

De focus van dit onderzoek ligt met name op het vinden van antibiotica die interfereren met de activiteit van een bacterieel buitenmembraaneiwit dat bekend staat als BamA. Hoewel de activiteit van BamA essentieel is voor Gram-negatieve bacteriën, zijn er momenteel geen klinisch gebruikte antibiotica die werken door de activiteit ervan te remmen.

Deze aanpak kan mogelijk nieuwe antibiotica opleveren tegen de meest gevaarlijke ziekteverwekkers die op een recent gepubliceerde lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie staan. Het gaat hierbij om resistente stammen van Acinetobacter, Pseudomonas en verschillende Enterobacteriaceae, inclusief Klebsiella en E. coli.

Het onderzoek van Martin en Luirink zal innovatieve antibiotica opleveren gericht tegen Gram-negatieve bacteriën als aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling, samen met belangrijke inzichten in hun werkingsmechanismen.

De samenwerking heeft bijna 1 miljoen euro subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Het project gaat vier jaar duren en wordt ondersteund door de private partners Fundación Medina, Bioversys AG en Pepscan.