Nieuw onderzoekslab bezegelt uitgebreidere samenwerking UvA en Bosch

Delta Lab 2 richt zich op het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning voor toepassingen in computer vision, generatieve modellen en causaal leren.

Trefwoorden: #Amsterdam, #Bosch, #lab, #onderzoek, #universiteit

Lees verder

Nieuws

( Foto: Bosch )

ENGINEERINGNET.BE - Dit lab is gericht op fundamenteel onderzoek naar machine learning en computer vision-technologieën. Hieraan werken tien promovendi, een postdoc en een labmanager de komende vijf jaar aan projecten met een totaal budget van 5,2 miljoen euro.

Het gaat daarbij om nieuw onderzoek naar diepe (causale en PDE-gebaseerde) generatieve modellen, zekerheid en causaliteit in machine learning en 3D-computervisie.

Delta Lab 2 wordt onderdeel van Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), het Nederlandse innovatiecentrum voor AI, dat gevestigd is op het Amsterdam Science Park. Het lab wordt geleid door de dr. Jan-Willem van de Meent en Prof. dr. Theo Gevers van de UvA.

Van de Meent: ‘Werken met Bosch vergemakkelijkt de acceptatie van AI-innovaties in de industrie, en biedt een schat aan use-cases die kunnen inspireren tot verdere innovaties, zoals het opnemen van fysieke kennis in modellen, het redeneren over hun causale structuur en het evalueren van de mate van vertrouwen die kan worden toegekend aan voorspellingen.'

'Voor Bosch is samenwerking en nauwe uitwisseling met academische instellingen een essentieel onderdeel van onze inspanningen bij de ontwikkeling van veilige, robuuste en verklaarbare AI,'zegt Michael Fausten, Senior Vice President en hoofd van het Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI).

'Door de eerder succesvolle samenwerking in het UvA-Bosch Delta Lab uit te breiden, realiseren we onze ambitie om grensverleggend onderzoek te combineren met een hoog toepassingspotentieel.'

Het ICAI is een Nederlands netwerk gericht op publiek-private technologie en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Haar innovatiestrategie is georganiseerd rond 29 industrielabs met meerjarige strategische samenwerkingen met de industrie.