Financiering rond voor haalbaarheidsstudie Delta Corridor project

De Delta Corridor bestaat voor alsnog uit vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland, voor het leveren van groene waterstof aan industriële partners en CCS.

Trefwoorden: #CO2, #delta, #waterstof

Lees verder

nieuws

( Foto: Port of Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Deze infrastructuur verbindt grote binnenlandse industrieclusters in Nederland en Duitsland met vertakkingen langs de hele corridor, bijvoorbeeld naar België.

Het gaat daarbij in eerste instantie om de clusters in Moerdijk, Geertruidenberg, Chemelot en Noordrijn-Westfalen. De Delta Corridor biedt een capaciteit van rond de 22 megaton vermeden en verlaagde emissies per jaar.

De corridor biedt toegang tot onder meer groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2, ofwel CCS. Het leidt ook tot minder vervoersbewegingen omdat propyleen en LPG voortaan via pijpleidingen kunnen worden getransporteerd.

De industrie in Noordwest-Europa zet zich in voor een flinke verlaging van haar broeikasgasuitstoot in lijn met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. Om deze doelen te bereiken, zijn grote investeringen in energie-efficiëntie, biogrondstoffen, circulariteit, elektrificatie, waterstof en CCS-oplossingen vereist.

Een publiek-private samenwerking met Nederlandse en Duitse overheden en industrie gaat de Delta Corridor realiseren. Doel is om de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen.

Industriële partners zijn nu: Port of Rotterdam, Shell, bp, RWE, thyssenkrupp, LyondellBasell, HeidelbergCement, Attero en Chemelot.

De Nederlandse overheid voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit voor de ruimtelijke ordeningsprocedures, in samenwerking met particuliere partners en lokale overheden zoals provincies en gemeenten.

Na eerste haalbaarheidsstudies van Chemelot, Rotterdam-Rijn Pijpleiding en Havenbedrijf Rotterdam gaat het Delta Corridor-project nu een nieuwe fase in. Er is financiering toegekend voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie, die wordt uitgevoerd door een consortium van bedrijven.

Dit consortium werkt nauw samen met nationale overheden en de EU. De consortiumpartners worden in een later stadium bekend gemaakt.