Sectorfederatie essenscia ondertekent engagementsverklaring Vlaanderen Circulair

De ambitie is om van Vlaanderen een Europese koploper te maken in de circulaire economie, waarbij afval de nieuwe grondstof is en er meer en beter wordt gerecycleerd. In die circulaire toekomst zullen chemie en kunststoffen een cruciale rol spelen.

Trefwoorden: #chemie, #circulair, #essenscia, #kunststof, #OVAM, #Vlaanderen

Lees verder

nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - In zes concrete domeinen of werkagenda’s wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen in de transitie naar een circulaire economie: chemie en kunststoffen, circulair bouwen, de bio-economie, de maakindustrie, de voedselketen en waterkringlopen.

Zo’n honderd Vlaamse partners (uit de bedrijfswereld, het middenveld, overheidsorganisaties en kennisinstellingen) schaarden zich achter de circulaire ambities van Vlaanderen en ondertekenden een intentieverklaring om concrete initiatieven te nemen en nog beter samen te werken.

Voor elke werkagenda wordt nu een plan met concrete acties uitgewerkt binnen het sterke publiek-private partnerschap van Vlaanderen Circulair. Een van de speerpunten voor een circulaire chemie en kunststoffen is meer en betere recyclage: van gebruikte matrassen tot oude bouwmaterialen, van versleten textiel tot medisch materiaal.

Daarnaast is het van belang om meer gerecycleerde materialen te hergebruiken of in te zetten als nieuwe grondstof. Daarvoor is er nood aan de beschikbaarheid van recyclaat in voldoende ruime hoeveelheden aan een constante hoge kwaliteit.

In die context wordt ook een roadmap rond chemische recyclage uitgewerkt. Deze recyclagetechnologie is complementair aan de bestaande mechanische recyclagetechnieken en zet moeilijk te recycleren kunststoffen op moleculair niveau opnieuw om in basisbouwstenen voor nieuwe kunststoffen of grondstoffen voor de chemie-industrie.

Daarvoor is veel potentieel in Vlaanderen en de eerste pilootinstallaties krijgen vorm, maar de randvoorwaarden op het vlak van vergunningenbeleid, innovatie- en investeringssteun moeten juist zitten om nog meer investeringen aan te trekken.

Samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, is essenscia trekker van de werkagenda chemie en kunststoffen.