Resultaten Europees IDEA-project bekend gemaakt

België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Ierland en de UK hadden zich verenigd in IDEA, een project dat de afgelopen jaren de mogelijkheden van micro-algen in Noord-West-Europa heeft onderzocht. VITO had de leiding en trekt nu conclusies.

Trefwoorden: #algen, #IDEA, #Interreg, #project, #VITO

Lees verder

research

( Foto: IDEA )

ENGINEERINGNET.BE- Het doel van IDEA (Implementation and Development of Economic viable Algae-based value chains) was om de waardeketen van micro-algen in kaart te brengen. Die is driedelig. Wat hebben we nodig om algenbiomassa te produceren, wat hebben we nodig om die algenbiomassa te verwerken tot ingrediënten en hoe kunnen we die ingrediënten inzetten om tot een verkoopbaar product te komen?

Elk van deze drie onderdelen bestond op zijn beurt uit een grondige analyse, gaande van de studie naar micro-algensoorten die hier het best gedijen, over het produceren en oogsten van algen tot het milieu-effect van algenkweek. Maar er werd ook rekening gehouden met de houding van de fabrikant en consument tegenover het gebruik van algen en het wettelijke kader om alle processen vlot te laten verlopen.

Het consortium is niet over een nacht ijs gegaan. Niet alleen algenproducenten en leveranciers van apparatuur, maar ook logistieke bedrijven, cosmetica-experts, experts in menselijke en dierlijke voeding tot onderzoeksorganisaties en overheden werden er bij betrokken.

Eerste conclusie: er zijn ontzettend veel algensoorten en veel micro-algensoorten komen in aanmerking. Het is daarom ontzettend belangrijk om te focussen op een beperkt aantal geselecteerde soorten omdat dit de expertise voor de productie en dus de tijd om het product marktklaar te maken, sterk verkort.

Tweede conclusie: de eerste focus moet liggen op hoogwaardige markten die slechts beperkte hoeveelheden algen vereisen en relatief lage toetredingsdrempels hebben. Na verloop van tijd kan die markt verbreden, maar in eerste instantie mag de aandacht niet gaan naar markten die een grote hoeveelheid algenbiomassa nodig hebben.

Binnen IDEA werd sterk ingezet op bioactieve ingrediënten voor voeding, dierenvoeding en cosmetica. Zo werd algenolie geëxtraheerd voor cosmicatoepassingen, terwijl de ontvette fractie als bioactief additief voor voeders (a.o. in honden- en kippenvoer) werd gebruikt. Op deze manier werd getracht de hele biomassa te valoriseren.

Derde conclusie: vandaag de dag zijn op algen gebaseerde waardeketens nog niet tot stand gekomen. Er zijn al algenkwekerijen in ontwikkeling en er is zeker potentieel. Maar algenkwekers zoeken eerst klanten en toepassingen vooraleer ze hun productie verhogen. De algenverwerking is op dit moment nog een sector in ontwikkeling.

Er zijn dus nieuwe bedrijven nodig of de huidige biomassaverwerkingsbedrijven moeten hun activiteiten verbreden of verschuiven. Er zijn overigens al een aantal commerciële producten op de markt, maar er is dringend nood aan meer soorten en hoeveelheden producten op basis van algen. De belangrijkste motor van de waardeketen is immers een goed product. IDEA heeft zijn steentje bijgedragen door het creëren van o.a. gezondheidbevorderende koekjes, hondensnacks, hondenvoeding en kippenvoer.

Via een kapitalisatie-initiatief van Interreg NWE zal het IDEA consortium nog tot eind 2023 kunnen verder werken aan algen waardeketenontwikkeling in onze regio’s. Hierbij gaat speciale aandacht naar het verhogen van de duurzaamheid van de algencultivatie via hergebruik van water, groeimedium en het gebruik van CO2 en nutriënt nevenstromen.

Klik hier om het hele rapport te lezen.