Brussels Weststation krijgt Wetenschapsdorp

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, en na een vergelijkende analyse van enkele mogelijke sites werd het Weststation gekozen voor de vestiging van een toekomstig Wetenschaps- en Innovatiedorp in Brussel.

Trefwoorden: #Brussel, #Innoviris, #STEM, #wetenschap

Lees verder

Nieuws

( Foto: Innoviris )

ENGINEERINGNET.BE - Het doel van het Wetenschapsdorp is om de bezoekers de grote maatschappelijke uitdagingen van het Brussels Gewest en de wereld, zoals klimaatverandering, epidemieën of het ontstaan van ongelijkheden, beter te laten begrijpen door middel van wetenschappelijke redeneringen.

Daarnaast wil dit project meer jongeren warm maken voor wetenschappelijke en technologische studierichtingen en beroepen en er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de ondervertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in die richtingen.

Na een eerste haalbaarheidsstudie van het consortium Explore in 2018 en na een geactualiseerde analyse van citydev.brussels heeft de Brusselse regering dus geoordeeld dat de site van het Weststation het meest geschikt is voor dit project.

Innoviris zal de opdrachtgever van het project zijn, terwijl citydev.brussels de bouwdirectie zal zijn. De aanvang van de werkzaamheden is gepland voor 2026 en ze zouden tegen 2029 voltooid moeten zijn.

Het gaat om een ruimte van ongeveer 5.000 m². De bouwkosten van het gebouw zijn geraamd op 25 miljoen euro en zal het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot medefinanciering door het EFRO.

In afwachting lanceert Innoviris ook een projectoproep voor een rondtrekkend Wetenschapsdorp, de ‘Science Roadshow’. Alle Brusselse actoren rond wetenschapssensibilisering en -promotie worden uitgenodigd om de handen in elkaar te slaan en voorstellen in te dienen voor de organisatie van een gratis rondtrekkend sensibiliseringsevenement waarbij wetenschap en technologie dichter bij het Brusselse publiek worden gebracht.