Hoe duurzaam zijn nieuwe vormen van stedelijk luchtvervoer?

Onderzoek van de Nederlandse Vrije Universiteit Amsterdam laat zien dat bezorgen via drones positief kan uitvallen, maar dat het vervangen van auto's door luchtvervoer wisselend effect heeft, afhankelijk van of deze elektrisch zijn of niet.

Trefwoorden: #drone, #luchtvervoer, #mobiliteit

Lees verder

research

( Foto: Vrije Universiteit Amsterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Met stedelijke luchtmobiliteit wordt het gebruik van nieuwe elektrische vliegtuigen bedoeld die verticaal kunnen opstijgen en landen, minder lawaai maken, en efficiënter zijn dan bestaande helikopters.

Deze nieuwe vorm van luchtvervoer belooft een snel vervoersalternatief te bieden voor zowel vracht- als passagiersverkeer tussen steden.

Transporteconoom Anna Straubinger van de VU onderzocht de langetermijneffecten van nieuwe vormen van stedelijke luchtmobiliteit. Uit de analyses van haar onderzoek trekt zij drie belangrijke conclusies.

Ten eerste verschillen de welvaartseffecten per huishoudtype, waarbij laaggeschoolde huishoudens eerder te maken krijgen met welvaartsverliezen, en hooggeschoolde huishoudens juist profiteren van de invoering van stedelijke luchtmobiliteit.

Aangezien de prijzen waarschijnlijk vrij hoog zullen liggen, zullen bevolkingsgroepen met een grotere bereidheid om te betalen voor reistijdbesparingen eerder geneigd zijn gebruik te maken van deze dienst.

Ten tweede, als wordt gekeken naar de invoering van stedelijke luchtmobiliteit vanuit milieuperspectief, leidt het vervangen van benzineauto's door stedelijke luchtmobiliteit tot minder CO2-uitstoot. Het vervangen van elektrische auto's door stedelijke luchtmobiliteit leidt echter tot meer CO2-emissies.

Tot slot ziet Straubinger dat e-commerce in het algemeen en leveringen door bezorgdrones in het bijzonder kunnen leiden tot veranderingen in de locatiekeuzes van huishoudens, waardoor de welvaart van de bevolking kan stijgen.

Straubinger: “Omdat stedelijke luchtmobiliteit een vrij nieuw begrip is en nog in de praktijk moet worden geïntroduceerd is het van essentieel belang inzicht te krijgen in de mogelijke langetermijneffecten en de potentiële milieueffecten.

Dit onderzoek levert relevante informatie op voor beleidsmakers, bedrijven en onderzoekers en leidt tot een beter inzicht in een nieuwe vervoerswijze.”