Nieuw labo voor onderzoek naar zero-impact verbrandingsmotoren

Onderzoekers van de Nederlandse TU Eindhoven werken aan een geavanceerde en schone motor die draait op een duurzame brandstof, zonder gevolgen voor lokale of mondiale broeikasgasemissies.

Trefwoorden: #emissie, #motor, #verbranding, #zero

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU/e - Bart van Overbeeke )

ENGINEERINGNET.BE - Verbrandingsmotoren blijven in de nabije toekomst nog de dominante optie voor zwaar transport, aangezien elektrificatie eenvoudigweg nog geen optie is voor voertuigen voor lange afstanden, zoals schepen of vrachtwagens.

Het onlangs vernieuwde Zero Emission Lab (ZELab) van TU Eindhoven richt zich daarom op onderzoek naar zero-impact verbrandingsmotoren (ICE's). Het lab bevat 8 motortestcellen en state-of-the-art experimentele opstellingen.

Onderzoekers van verschillende faculteiten van deze universiteit werken samen aan een geavanceerde en inherent schone motor die werkt op een duurzame brandstof, en geen impact heeft op lokale of op mondiale broeikasgasemissies.

Hiertoe wordt er samengewerkt met industriële partners, zoals DAF, Shell, TNO, Ghent University, Lund University en veel meer industriële en academische partners.

Het lab levert een aantal opties en oplossingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige motoren en brandstoffen in de zware transportsector.

Tijdens de opening werden twee video's getoond, waarvan de eerste het ZELab uitlichtte en de tweede focuste op een door de EU Horizon 2020 gefinancierd project over het Smart Combined Heat and Power systeem, dat gebruikmaakt van biobrandstoffen van de 2e generatie.

Hieruit werd duidelijk dat het afhangt van de toepassing wat de meest veelbelovende brandstof is en dat je niet kunt inzetten op één optie. Dat is iets wat Bart Somers, hoofdwetenschapper van het ZELab, in zijn openingstoespraak ook erkende als een grote uitdaging.

Op de foto: (vlnr.): Svetlana van Bavel, Peter Hendriksen, Loes Knotter, Ralph Kwakernaak, Bart Somers en Noud Maes.