Charlotte Van De Water: "Sneller energie besparen"

De energieprijzencrisis zorgt ervoor dat energiebesparing en defossilisering dringend moeten versnellen. De sense of urgency is nooit duidelijker geweest. Wat nog ontbreekt is een concreet kader qua timing, budgetten en toezeggingen voor bedrijven.

Trefwoorden: #Agoria, #besparen, #energie

Lees verder

Columns

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Een van de pistes voor wie niet bij de pakken wil blijven zitten, is alvast zelf maximaal energiebesparende maatregelen nemen door de eigen gebouwen kritisch onder de loep te nemen. Met Buildyourclimate.be probeert Agoria bedrijven op weg te helpen door een overzicht aan te bieden van de beschikbare bouwtechnologie.

Tegen 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent worden. Maar om dit te bereiken, zullen alle sectoren die energie verbruiken hun broeikasgasemissies moeten verminderen. Dit geldt met name voor gebouwen, die verantwoordelijk zijn voor 36% van de CO2-emissies in Europa. In België zullen in de komende 30 jaar zo’n 5 miljoen gebouwen klimaatneutraal gemaakt moeten worden.

Momenteel voldoet nog geen 5% van alle gebouwen aan de nieuwe normen. De rol van de bouwtechnologie is veranderd als gevolg van het klimaatbeleid. In plaats van aan het eind van een ontwerp- of renovatieproces na te denken over welke technologie moet worden toegepast, moet tegenwoordig vanaf het begin van het project worden nagedacht over de klimaateisen waaraan een gebouw moet voldoen.

Hoewel het bereiken van deze klimaatdoelstellingen de verantwoordelijkheid is van elke gebouweigenaar, kunnen het gebrek aan informatie over bestaande technologieën en hun positieve impact, alsook de vrees voor de kosten ervan, barrières en blokkades vormen. Daarom lanceert Agoria Buildyourclimate, een online inspiratie- en informatieplatform met duidelijke, uitgebreide en gedetailleerde factsheets over de meest innovatieve bouwtechnologieën.

Daarmee wiillen we het publiek en bouwprofessionals bewust maken van de bouwtechnologieën die milieuvriendelijk bouwen en renoveren mogelijk maken. De voordelen van deze technologieën zijn talrijk. Ze verhogen niet alleen de waarde van het gebouw, maar verbeteren ook het comfort en het welzijn en zorgen voor een betere veiligheid.

Aan de hand van concrete gevallen van bouw of renovatie wil Buildyourclimate de aandacht vestigen op de brede waaier van mogelijkheden die de bouwtechnologieën bieden. We kennen vaak de klassieke, klimaatneutrale technieken voor verwarming, ventilatie, waterbeheer, koeling of bestrijding van oververhitting, maar de toepassingsgebieden van nieuwe technologieën zijn veel breder: ze raken ook aan ramen en deuren, elektriciteit, automatisatie, bevochtiging of hernieuwbare energie.

We hebben nog maar heel weinig tijd om een verschil te maken, want onze kansen zijn beperkt door de klimaatnoodsituatie. Maar we hebben de oplossingen en de technologische middelen om nu te handelen. Door de keuze voor deze technologieën te vergemakkelijken en ze toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor alle projectleiders, levert Agoria een blijvende bijdrage aan het versnellen van het aantal bouw- en renovatieprojecten dat nodig is om de klimaatdoelstellingen van ons land te bereiken.

www.agoria.be