1 miljoen euro voor energietransitie bij Aurubis Olen

De Vlaamse Regering kent de strategische ecologiesteun toe, omdat Arubis op deze site jaarlijks zo’n 135.000 ton koperschroot recycleert tot hoogzuivere metalen zoals koper en nikkel.

Trefwoorden: #Aurubis, #recyclage, #subsidie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Aurubis )

ENGINEERINGNET.BE - Aurubis Olen is de Belgische afdeling van de Aurubis Groep en is gespecialiseerd in de productie van koperproducten. Deze zijn onontbeerlijk voor huidige en toekomstige digitalisering, e-mobility en de energietransitie.

Op de Kempense productiesite zijn zo’n 630 medewerkers aan de slag die samen jaarlijks ruim 275.000 ton koperproducten vervaardigen.

Nieuwe materialen worden gerecycleerd uit secundaire grondstoffen. Aurubis Olen koopt jaarlijks wereldwijd 135 kiloton aan. Deze secundaire grondstof wordt gerecycleerd en omgesmolten tot hoogzuivere metalen, in hoofdzaak koper.

Naast de herwinning van koper, tracht Aurubis ook de overige aanwezige metalen zoveel mogelijk te recupereren. Het bedrijf wil nu investeren in een project dat ook nikkel kan herwinnen.

In tegenstelling tot andere metalen lost nikkel tijdens het recyclageproces op in het aanwezige elektrolyt en vormt een zogenaamde ‘bleed’. Met een investering van 70 miljoen euro wil Aurubis het nikkel uit deze bleed ter plekke valoriseren, en bij uitbreiding ook de bleed uit de andere Kempense vestiging in Beerse verwerken.

Aurubis Olen kan via toepassing van innovatieve technieken ook bijna 60 ton zwavelzuur per jaar terugwinnen.

Tijdens dit vernieuwingsproject optimaliseert en verduurzaamt Aurubis Olen de bedrijfsprocessen. Zo wordt onder meer ingezet op hergebruik van energetische stromen via warmte-recuperatie.

Het lagere stroomverbruik betekent ook een waterbesparing van 62.400 m³ per jaar. Als onderdeel van de zero waste strategie worden alle waterstromen en gebruikte proces-zuren hergebruikt worden.

In totaal beoogt de site een reductie van 60% energieverbruik en 6.867 ton CO2-uitstoot te realiseren. Daarnaast beoogt het project ook een sterke reductie van de hoeveelheid zwaar transport door bleed ter plaatse te verwerken en niet langer op de Aurubis-site in Duitsland.

Dit project is van strategisch belang voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk en terugdringen van schadelijke CO2-emissies, en voor het versterken van Aurubis in Vlaanderen. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist dit project 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe te kennen.