Intelli-Fruit brengt precisiefruitteelt in de praktijk

Fruittelers zoeken naar oplossingen om hun winstgevendheid te verbeteren. Precisielandbouw is een van de manieren om dit te bereiken én een duurzamere productiewijze te realiseren.

Trefwoorden: #drone, #fruit, #onderzoek, #teler, #VITO

Lees verder

research

( Foto: Belspo )

ENGINEERINGNET.BE - Door middel van variabele dosering worden middelen alleen gebruikt waar, wanneer en zoveel als nodig is, rekening houdend met variatie in tijd en ruimte. Zo kan met een minimale inzet van middelen een optimale opbrengst van producten worden bereikt.

Drones worden gebruikt om bloemintensiteit en vegetatie-indices in kaart te brengen die relevant zijn voor precisiefruitteelt.

Voor het STEREO III-project Intelli-Fruit werkte VITO samen met het bedrijf Pcfruit om het potentieel en de toegevoegde waarde van precisielandbouw voor de fruitsector te evalueren.

In het kader van het project werden diverse toepassingen van precisielandbouw getest en ontwikkeld. Met bodemscans en dronebeelden werden bodem, gewas en vruchtontwikkeling opgevolgd.

Eerst werd een geautomatiseerde verwerkingsketen ontwikkeld om ruwe dronegegevens om te zetten in gemakkelijk te interpreteren kaarten die verschillende gewasindices per boom weergeven.

Vervolgens ontwikkelde het team algoritmen om de bloesemintensiteit uit dronebeelden te berekenen en de opbrengst van een perenboomgaard te voorspellen.

Ook observeerden ze een relatie tussen multispectrale vegetatie-indices berekend uit de beelden en de efficiëntie van irrigatiesystemen.

Verder maten ze de schijnbare elektrische geleidbaarheid van de bodem door bodemscanning, waarvan de variatie vaak een grote invloed bleek te hebben op de opbrengst en de kwaliteit van de peren.

Vervolgens paste het team de gegenereerde kennis toe en testte het verschillende doseringstoepassingen, zoals irrigatie, bemesting, uitdunning en snoeien. Door het beheer met variabele doses te vergelijken met het conventionele beheer met uniforme doses, werd de terugverdientijd voor de fruitteler geanalyseerd en de efficiëntie van de middelen bepaald.

Uit de resultaten blijkt dat precisiefruitteelt vooral interessant is voor grotere boomgaarden met veel variabiliteit in gewasgroei, fruitopbrengst of fruitkwaliteit.

Om precisiefruitteelt in de praktijk te brengen, is een online dashboard ontwikkeld waarmee fruittelers in kaart gebrachte data van hun boomgaarden kunnen visualiseren. Zo hebben ze vrije toegang tot bodemkaarten en satellietbeelden, kunnen ze de resultaten van bodemscans en dronevluchten raadplegen en alle gegevensbronnen centraal met elkaar vergelijken.