Port of Antwerp-Bruges hield stand ondanks uitdagingen in 2022

De geopolitieke spanningen, energiecrisis en de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens lieten zich voelen en zorgden, naast verschuivingen binnen de verschillende goederenstromen, vooral voor een aanhoudende druk op het containersegment.

Trefwoorden: #Antwerpen, #Bruges, #haven, #logistiek

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Antwerp Bruges )

ENGINEERINGNET.BE - Dat had impact op de totale goederenoverslag, die in 2022 286,9 miljoen ton cargo bedroeg, een daling van 0,7% ten opzichte van het jaar daarvoor.

De stroom aan nieuwe investeringen en projecten is een bevestiging van de aantrekkingskracht van de eengemaakte haven en van de toegevoegde waarde van de complementariteit van beide havenplatformen.

De uitdagingen waren het meest voelbaar in de containertrafiek. De wereldwijd ontregelde containerlijnvaart met vertragingen, piek call sizes en daaruit voortvloeiende congestie zetten de volumes het volledige jaar onder druk.

De containeroverslag daalde, door de opeenvolging van deze moeilijke omstandigheden, in 2022 met 8,6% in ton en met 5,2% in TEU, in vergelijking met het sterke 2021. Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 is dit een status quo.

De overslag van droge bulk nam in 2022 toe met 13,8%. Vooral de overslag van kolen kende een forse stijging (+210% of een verdriedubbeling), omwille van de sterk gestegen vraag naar kolen voor energieopwekking.

Meststoffen leverden dan weer 18,3% in onder meer ten gevolge van de sancties ten aanzien van Rusland en de fors gestegen meststoffenprijzen.

Het vloeibare bulksegment groeide met 10%, in belangrijke mate als gevolg van de sterke toename van de overslag van LNG met 61,3%, als alternatief voor aardgas via pijpleidingen vanuit Rusland.

Daarnaast was er ook groei voor LPG (+30%), benzine (+7%), diesel/stookolie (+9,9%) en nafta (+7,5%). De overslag van chemicaliën, die in 2021 het beste jaar ooit kende, begon halverwege 2022 te dalen vanwege de gestegen energieprijzen die de Europese chemiesector onder druk zetten, en eindigde met een lichte daling van 1% ten opzichte van 2021.

Conventioneel stukgoed (+1,1%) hield, na recordcijfers in 2021, goed stand in de eerste helft van het jaar, door de groei van de overslag van staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. Vanaf het derde kwartaal daalden de aangevoerde staalvolumes als resultaat van de vertragende economie.

De totale roll-on/roll-off trafieken lieten een stijging zien van 6,5%. Er werden in 2022 3,26 miljoen nieuwe auto’s overgeslagen, een groei op jaarbasis van 10,5%.

De overslag van ‘high & heavy’ rollend materiaal nam in aantallen toe met 9,6%, terwijl de overslag van tweedehandswagens en vrachtwagens daalde met respectievelijk 13,2% en 17%.

De niet-begeleide vracht (exclusief containers) groeide met 10%, waarvan een belangrijk deel gerelateerd is aan het Verenigd Koninkrijk (+4,9%) en Ierland (+35%).

De stroom aan investeringen en nieuwe projecten sinds de fusie van de Antwerpse en Zeebrugse havenplatformen zijn een bevestiging van de concurrentiekracht en toegevoegde waarde van de eengemaakte haven.