Tracé voor extra pijpleidingen tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied is noodzaak

Het vastleggen van een tracé voor de aanleg van ondergrondse pijpleidingen is een absolute noodzaak om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren.

Trefwoorden: #chemie, #essenscia, #pijpleiding, #transitie

Lees verder

Columns

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse regering keurde in december 2020 een eerste startnota goed om te komen tot een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) waarin een reservatiestrook voor een ondergrondse leidingstraat definitief wordt vastgelegd.

Op basis van de inspraakreacties tijdens de publieke raadpleging in het voorjaar van 2021 zijn de ontwerptracés grondig bijgestuurd en geoptimaliseerd om de impact op woningen en natuur maximaal te beperken. Dat er hierdoor op het noordelijke en zuidelijke tracé blijkbaar geen onteigeningen van gebouwen meer nodig zijn, is een prima zaak en getuigt van ernstig studiewerk.

De chemiesector en essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, blijven een groot pleitbezorger van een leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied en staat open voor constructief overleg met de Vlaamse overheid.

De vraag naar een formeel engagement vanuit de industrie zal ernstig onderzocht worden, zodat de concrete planning van dit strategische infrastructuurproject zo snel mogelijk heropgestart kan worden. Economische expertenstudies hebben de noodzaak van een leidingstraat ook afdoende onderbouwd.

Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen: “Het definitief vastleggen van een leidingstraat past in een vooruitziend en toekomstgericht industriebeleid. De huidige energiecrisis toont aan dat infrastructuur zoals pijpleidingen essentieel is voor de energietransitie en de verdere verduurzaming van de industrie. Het is ook een must om de internationale concurrentiepositie van de chemiesector in Vlaanderen te versterken.”

Ondergrondse pijpleidingen zijn al decennialang de onzichtbare logistieke troef waarmee de chemie-industrie en aanverwante sectoren op een veilige en milieuvriendelijke manier producten en grondstoffen over een lange afstand transporteren.

De aanwezigheid van een performant netwerk aan pijpleidingen wordt in economische studies ook vaak aangehaald als een doorslaggevend argument bij grootschalige investeringsbeslissingen, wat zorgt voor meer toegevoegde waarde en extra jobs.

Het traject tussen de Antwerpse haven, de bedrijvenzones langs het Albertkanaal en het sterk geïndustrialiseerde Duitse Ruhrgebied is een levensbelangrijke as voor het transport van essentiële grondstoffen en duurzame energiedragers.

Het blijft daarom een economische noodzaak om langs dit tracé een strook te reserveren waar pijpleidingen gebundeld aangelegd kunnen worden. Dit zorgt letterlijk voor de verankering van de industrie in Vlaanderen en biedt bedrijven in haven en hinterland toegang tot de noodzakelijke infrastructuur voor hun duurzame transitie. (bron: essenscia)