Plannen om energiepotentieel van de Noordzee ten volle te benutten

Infrastructuurbeheerder Fluxys, samen met de andere grote vervoersnetbeheerders (VNB’s) voor gas rond de Noordzee, verbindt zich in een verklaring tot een harmonieuze ontwikkeling van alle energiebronnen die de Noordzee rijk is.

Trefwoorden: #Fluxys, #netbeheer, #Noordzee, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Fluxys )

ENGINEERINGNET.BE - De Noordzee heeft het potentieel betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie te leveren voor Europa.

De uitrol van hernieuwbare energie in de Noordzee, met inbegrip van groene stroom en groene waterstof uit wind op zee, samen met CO2-afvang en -opslag, zal van belang zijn om de doelstelling te bereiken van netto nul uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, zoals bepaald in de Europese klimaatwet en de Net Zero Strategy van het Verenigd Koninkrijk.

Om de ambitieuze doelstellingen voor zowel offshore windenergieproductie als de aanverwante productiecapaciteit van groene waterstof te bereiken, hebben de VNB’s rond de Noordzee (Energinet, Fluxys, Gascade, Gas Networks Ireland, Gassco, Gasunie, GRTgaz, National Gas Transmission en OGE) een gezamenlijke verklaring ondertekend die ze hebben overgemaakt aan hun respectieve staatshoofden.

In deze verklaring verbinden zij zich tot een harmonieuze ontwikkeling van het volle potentieel voor hernieuwbare energie van de Noordzee. Om het potentieel van de bronnen van de Noordzee ten volle te benutten, roepen de VNB’s voor gas alle stakeholders, van VNB’s voor gas en elektriciteit tot toekomstige waterstofnetbeheerders en beleidsmakers, op de krachten te bundelen rond de volgende belangrijke actiepunten:

  • een kosten-batenkader uitwerken om grensoverschrijdende kostentoewijzings- en financieringsproblemen tussen landen aan te pakken;
  • een wettelijk en regelgevend kader uitwerken voor de optimale uitrol van de nodige waterstof- en CO2-vervoersinfrastructuur;
  • een marktkader uitwerken voor de vroegtijdige uitrol van de offshore waterstofwaardeketen;
  • de vergunningsprocedures en de maritieme ruimtelijke planning (masterplan) versnellen met de betrokkenheid van VNB’s voor elektriciteit en gas.