Nieuw instrument meet duurzaamheid van innovaties

VITO heeft met onder meer UAntwerpen, KU Leuven en UGent een nieuw analyse-instrument ontwikkeld om te meten wat de beste innovatieve technologieën zijn om België koolstofcirculair te maken.

Trefwoorden: #circulair, #koolstof, #project, #tool, #VLAIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: 3rdtimeluckystudio - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het MOONSHOT-programma van de Vlaamse regering stelt dat de Vlaamse industrie CO2-arm en koolstofcirculair moet zijn tegen 2050.

Daartoe worden verschillende innovatieve technologieën en processen ontwikkeld om CO2-emissies drastisch te verminderen.

Om de duurzaamheidseffecten van deze technologieën op een objectieve en vergelijkbare manier te kunnen meten, was er nood aan een studie en overkoepelende analysemethode.

VLAIO startte daarom samen met Catalisti eind 2021 de opdracht ‘Ontwikkeling van een methodologisch kader voor de duurzaamheidsevaluatie van het Vlaamse MOONSHOT- innovatieprogramma’. VITO stond in voor de uitvoering, in samenwerking met Deloitte, UAntwerpen, KU Leuven en UGent.

Het nieuwe instrument moet toelaten om projecten binnen het MOONSHOT-innovatieprogramma te analyseren op vlak van hun potentiële economische haalbaarheid en hun milieu-impact.

VITO en partners vertaalden dit naar concrete methodologische richtlijnen en indicatoren, waaronder de gemiddelde kost van een project of innovatie per eenheid geproduceerde output, de terugverdientijd, de klimaatimpact en de hoeveelheid energiegebruik per ton vermeden CO2-emissies.

Bij de ontwikkeling van het instrument werd ook de mogelijkheid voorzien om de duurzaamheidsevaluatie te doen voor een verwachte toekomstige industriële schaal, zodat technologieën van verschillende commerciële schaalgrootte objectief met elkaar zijn te vergelijken.

Ook geeft dit instrument een overkoepelende blik op de volledige waardeketen. Dat is cruciaal om ervoor te zorgen dat de gunstige effecten van de geëvalueerde innovaties niet ongedaan gemaakt worden in andere stappen van de waardeketen.

Na een succesvolle Proof of Concept-test vorig jaar wordt het analyse-instrument nu effectief toegepast binnen de nieuw goedgekeurde projecten onder het MOONSHOT- programma.

"Dit maakt het een stuk makkelijker om de impact van projecten van diverse grootte gestandaardiseerd op te kunnen volgen", aldus Helga Pien, account manager klimaattransitie bij VLAIO. "Het zorgt ook voor een snellere rapportering richting overheden."

Ook vertaalt VITO deze tool door ten behoeve van de European Innovation Council, voor de evaluatie van de impact van opkomende innovaties op vlak van solar-to-X technologieën.

Brandstoffen, chemicaliën en materialen die direct uit zonne-energie, en van eenvoudige bouwstenen als water, stikstof en CO2 gemaakt zijn, vormen een groeimarkt van mogelijk baanbrekende technologieën.

Het is cruciaal om in een vroeg stadium de beste technologie te kiezen voor de juiste context en deze verder te ontwikkelen. Ook hiervoor is het analyse-instrument van VITO geschikt.