EnergyVille versnelt de energietransitie met zes nieuwe projecten

EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt gaan werken aan innovatief onderzoek binnen een brede waaier aan energietopics, die passen binnen het Energietransitiefonds.

Trefwoorden: #energietransitie, #EnergyVille, #project

Lees verder

Nieuws

( Foto: pitinan - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In het najaar van 2023 gaan zes nieuwe energietransitieprojecten binnen EnergyVille van start, gesteund door het Energietransitiefonds. Dit fonds is opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen.

HARMONIC: toekomstig gebruik van grootschalige vermogenelektronische omvormers ondersteunt de elektrificatie van industriële processen. Ontwikkeling van kader om de 'hosting capacity' te bepalen, rekening houdend met de veiligheid en betrouwbaarheid van het net, resulterend in de eliminatie van technische hindernissen bij industriële elektrificatie. Partners: KU Leuven, Elia, BASF.

STERNA 2050 onderzoekt de potentiële bijdrage van supergeleidende systeemtechnologieën aan de bevoorradingszekerheid, het toegenomen aandeel hernieuwbare energie voor België en de bijhorende socio-economische impact. Onderzoek naar de verwachte vooruitzichten van de Noordzee als groene energiecentrale van Europa voor 2030–2050. Onderzoek naar technologische scenario's om vermogensstromen naar België te brengen, gecombineerd met een beoordeling van de milieu-impact, het materiaalgebruik, en de economische impact over de totale levensduur. Partners: KU Leuven, 3E, DEME, Supernode.

FlexMyHeat: onderzoek naar het potentieel van warmtepompen gekoppeld aan decentrale opslagoplossingen ter ondersteuning van de energiebalans in België in 2030 en 2050. Ontwerpen van besturingsalgoritmen om deze flexibiliteit in de toekomst optimaal te benutten. Partners: imec, Destore, LifePowr, Elia, ORES, Energie Commune, Thomas & Piron.

REINVENT: verschillende energiedragers spelen een rol in een geconnecteerd energiesysteem. Om maximaal te profiteren van de voordelen van sectorkoppeling is een fundamentele herwerking van marktontwerp, bedrijfs- en financieringsmodellen nodig. Ontwerp roadmap voor sectorkoppeling in België op basis van modellen en testcases. Partners: VITO, KU Leuven, UMons, ULB, Rescoop Vlaanderen, IDETA, Fluxys, Realto, Viriya Energy.

R-E-FLEX: creëert een schaalbaar en modulair laadplein-concept dat netwerkflexibiliteit aanbiedt die onmiddellijk is in te zetten bij lokale of bovenlokale elektriciteitstekorten. Combineren van energieopslag via stationaire batterijen en batterijen van elektrische wagens met slimme sturing en laadpalen. Realisatie van 10 laadpleinen als proof of concept. Partners: KU Leuven, CoopStroom, CLEF, Ecoob, Klimaan, Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, ZuidtrAnt, Champs d’Energie, Pajopower, Octave.

HEFAISTOS: sommige hoogenergetische industriële processen kunnen niet zonder synthetische moleculen, terwijl andere zijn te elektrificeren. Doel is te beoordelen hoe deze transformaties kunnen bijdragen aan de balans van het elektriciteitstransmissienet. Effecten op de energiebevoorradingszekerheid in België in kaart brengen voor de invoer van benodigde synthetische moleculen. Partners: VITO, APERAM, Engie Crigen, Laborelec, ULB, ICEDD.