Allereerste testplatform voor zonne-energie op zee klaar voor installatie

SeaVolt (samenwerking tussen Tractebel, DEME en Jan De Nul) gaat zijn eerste drijvende testplatform voor zonne-energie installeren op zee. Het platform bevindt zich momenteel in de haven van Oostende, waar Equans de laatste hand legt aan de montage.

Trefwoorden: #drijvend, #platform, #zee, #zonnepanelen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Equans )

ENGINEERINGNET.BE - In het kader van het MPVAQUA staan de partners binnen SeaVolt samen met UGent klaar om gedurende een jaar testen op zee uit te voeren in de ‘offshore Blue Accelerator-testzone’ van POM West-Vlaanderen.

Deze ‘proof-of-concept’-installatie zal cruciale data verzamelen over de impact die golven, regen en zoutnevel hebben op verschillende zonnepanelen met uiteenlopende PV-paneelconfiguraties.

Ook de impact van verschillende hellingspercentages op de opgewekte energie veroorzaakt door golven en wind, zal nauwgezet worden opgevolgd.

De test heeft als doel om te bepalen welk beschermingsniveau vereist is om de zonnepanelen te beschermen tegen zeewater en vogelpoep.

Uit de verschillende materialen die geschikt zijn voor deze drijvende technologie werd een nieuwe, lichte carbonfiber gekozen voor de testinstallatie. Het materiaal biedt potentiële voordelen op zee, maar het is nog niet vaak gebruikt in dit soort ruwe omstandigheden.

Ingebedde optische vezels en sensoren die verbonden zijn met de structuur zullen evalueren of de structurele integriteit (vibraties/moeheid) van het materiaal overeenstemt met de numerieke modellen en resultaten van de oceaangolftank en windtunneltesten.

Aangezien de kostprijs bepaald wordt door de drijvende structuur en de zonnepanelen, zijn die metingen essentieel voor de verdere financiële evaluatie.

Naast de technische testen zal de testinstallatie van SeaVolt ook rekening houden met de ecologische aspecten. Verschillende materialen zullen worden geëvalueerd op basis van de preventie van negatieve effecten op de mariene omgeving.

SeaVolt’s drijvende testinstallatie voor zonne-energie op zee wordt momenteel opgebouwd door Equans in de haven van Oostende, in samenwerking met Soltech, 3Composites, Versteden en Multitech.