Cloud Carbon Calculator helpt duurzaamheidsdoelstellingen te behalen

IBM heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee bedrijven de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door clouddiensten kunnen volgen en hun duurzaamheidsprestaties kunnen verbeteren. De Cloud Carbon Calculator is een op AI gebaseerd dashboard.

Trefwoorden: #calculator, #cloud, #CO2, #emissie, #IBM

Lees verder

Techniek

( Foto: IBM )

ENGINEERINGNET.BE - Over verschillende sectoren heen omarmen bedrijven modernisering door in te zetten op hybride cloud en artificiële intelligentie.

Zo willen ze verder digitaal transformeren zonder in te boeten aan veerkracht, performantie, beveiliging en compliancy, terwijl ze zich tegelijkertijd blijven richten op waardecreatie en duurzamere bedrijfspraktijken.

Volgens een recent onderzoek van IBM wijst 42% van de ondervraagde CEO's milieuduurzaamheid aan als hun grootste uitdaging voor de komende drie jaar.

Tegelijkertijd meldt het onderzoek dat CEO's onder druk staan om generatieve AI te implementeren en tegelijkertijd het beheer van data moeten afwegen om die AI succesvol te maken.

De toename in dataverwerking die nodig is voor AI workloads brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor organisaties die hun broeikasgasemissies willen verlagen.

Om klanten te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, werd Cloud Carbon Calculator ontworpen om snel patronen, afwijkingen en uitschieters in data op te sporen die mogelijk geassocieerd worden met een hogere uitstoot van broeikasgassen.

De tool maakt gebruik van machine learning en geavanceerde algoritmes om organisaties te helpen bij het ontdekken van emissie-hotspots in hun IT-omgeving en hen te voorzien van inzichten ter bevordering van hun emissiereductiestrategie.