25 miljoen euro voor grensoverschrijdende innovatie

De eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland is geopend, voor kleine en middelgrote ondernemingen die over de landsgrenzen heen samenwerken en innoveren.

Trefwoorden: #Crossroads, #Interreg, #Nederland, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: CrossRoads Vlaanderen-Nederland. )

ENGINEERINGNET.BE - Maatschappelijke uitdagingen stoppen niet bij de landsgrenzen.

Kwesties als duurzaamheid, energie-efficiëntie, technologische vooruitgang en gezondheidszorg vereisen gezamenlijke inspanningen vanuit diverse perspectieven en expertisegebieden. Daarbij helpt het om de handen ineen te slaan en krachten te bundelen.

Crossroads Vlaanderen-Nederland zet de komende jaren sterk in op grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunt tussen 2023 en 2029 kleine en middelgrote bedrijven (kmo's) met het realiseren van hun innovaties gericht op maatschappelijke noden.

Want als drijvende kracht van lokale economieën kunnen kmo's dicht bij de markt oplossingen ontwikkelen. Maar vandaag de dag stopt het netwerk van kmo's nog te vaak aan de landsgrens. 

Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads geven Interreg Vlaanderen-Nederland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, LIOF en InnovationQuarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug door kmo’s te ondersteunen in hun zoektocht naar de perfecte partner over de grens en gezamenlijke innovaties te subsidiëren.

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van 250.000 euro aan EFRO-gelden, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat.

Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. Ook kennisinstellingen kunnen bij een consortium aansluiten. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland bouwt voort op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ van Vlaamse en Nederlandse bedrijven.

Alleen al in CrossRoads2 (2016-2020), waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, leidde de totale investering van 7 miljoen euro aan subsidie tot een economische meerwaarde van naar schatting 16 miljoen euro per jaar.

CrossRoads2 Sustainable Energy leverde een geschatte CO2-reductie van 375.000 ton CO2 voor de periode 2023-2027. De ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor leer op basis van mycelium en een longlife batterij voor elektrische scooters zijn mooie innovaties die uit dit project voortvloeiden.

Op de foto boven: Astrid Bronswijk van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Dave Hendriks, vertegenwoordiger van Vlaams minister van Economie en Innovatie, openden vandaag op de Maas, midden op de Vlaams-Nederlandse grens, de eerste oproep.