EnergyVille richt HVDC and underground Cable Competence Center op

Dit nieuwe expertisecentrum van EnergyVille moet ondergrondse hoogspanningsverbindingen in een stroomversnelling brengen. De Vlaamse regering investeert 14 miljoen euro in dit initiatief.

Trefwoorden: #energie, #EnergyVille, #hernieuwbaar, #hoogspanning

Lees verder

Nieuws

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - De overgang naar een schone en hernieuwbare energievoorziening zal gepaard gaan met een veel groter aandeel elektriciteit in onze energiemix (tot meer dan 80%).

Door het elektrificeren van transport (denk maar aan elektrische voertuigen), warmtevoorziening (denk maar aan warmtepompen) en industriële processen zal ons elektriciteitsverbruik dan ook sterk stijgen. Naar verwachting zal tegen 2050 het elektriciteitsverbruik in België ten opzichte van vandaag meer dan verdubbelen.

Meer elektriciteit vraagt om een massale uitrol van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie op land maar vooral ook windenergie op zee. De opgewekte elektriciteit moet naar eindgebruikers in binnen- en buitenland worden getransporteerd.

Dit heeft als gevolg dat nieuwe hoogspanningsverbindingen in België essentieel zijn om de opgewekte elektriciteit succesvol te transporteren tot bij de mensen thuis in binnen- en buitenland.

Maatschappelijk gezien vinden nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen niet altijd hun weg in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de discussies rond het Ventilus-project.

Alle hoop wordt daarom gevestigd op ondergrondse hoogspanningslijnen, maar die zijn veel duurder en technisch (nog) niet altijd mogelijk.

Om substantiële hordes te overwinnen en de uitrol van ondergrondse hoogspanningslijnen in de toekomst te vergemakkelijken en te versnellen, richt EnergyVille het HVDC and Cable Competence Center (HC3) op, een expertisecentrum voor en met Vlaamse en Belgische transmissie- en distributienetbeheerders, grote energieverbruikers, technologieleveranciers en ingenieursbureaus.

Het expertisecentrum zal specifiek de mogelijkheden van HVDC voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen onderzoeken en voorziet daarbij ook een simulatiecentrum voor het testen en demonstreren van deze nieuwe technologie in een omgeving die zo dicht mogelijk de werkelijkheid benadert.