Investeren in biogas om landbouwers in eigen energiebehoefte te voorzien

Value4Farm telt 14 Europese partners, zoals Inagro, om de effectiviteit, duurzaamheid en reproduceerbaarheid van drie op biogas gebaseerde lokale waardeketens te testen en te demonstreren.

Trefwoorden: #behoefte, #biogas, #energie, #hernieuwbaar, #landbouw

Lees verder

Nieuws

( Foto: Inagro )

ENGINEERINGNET.BE - Doel van het project is om de landbouwer te voorzien van haalbare, concrete oplossingen voor het slim verwerken van gewasresten en het optimaal benutten van digestaat.

Reststromen vormen een waardevolle bron voor kleinschalige biogasinstallaties en spelen dus een sleutelrol in de toekomst van energieproductie op boerderijen.

De nieuwe waardeketens koppelen duurzame voedselproductie aan het opwekken van hernieuwbare energie. Deze modellen zijn haalbaar en betaalbaar voor de landbouwer:

  • In België laat dit project zien hoe kleinschalige landbouwbedrijven bestaande reststromen kunnen gebruiken om stroom, warmte en brandstof te maken.
  • In Denemarken wordt gewerkt aan verbeteringen in het gebruik van biomethaan om de energiebehoeften van grote boerderijen aan te pakken.
  • In Italië wordt onderzocht hoe een off-grid biomethaaninstallatie is te maken, die dus niet afhankelijk is van het reguliere gasnet.

Door kleinschalige biogasinstallaties te implementeren in landbouwbedrijven, zijn landbouwers in staat hun eigen biogas te produceren. Biogas is inzetbaar voor verwarming, elektriciteitsopwekking en als brandstof voor landbouwvoertuigen.

Landbouwers worden hierdoor minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De verwachting is dat het gebruik van een biomethaan-aangedreven tractor een CO2-besparing van circa 80% oplevert en de bedrijfskosten met zo'n 40% verlaagt in vergelijking met een dieseltractor.

Er wordt ook gewekt aan een reeks tools die landbouwers kunnen bijstaan bij de overstap naar hernieuwbare energie:

  • Een online cursus over hoe voedsel- en energieproductie samen kunnen gaan, gebaseerd op de lessen die zijn geleerd op de demonstratielocaties.
  • Een auditinstrument dat landbouwers helpt om het energiepotentieel op hun land te ontdekken, en welke gewassen en technologieën het beste passen.
  • Een praktische tool die inzichten geeft bij de overstap naar geïntegreerde systemen, en welke voordelen dit biedt.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij EU funding in samenwerking met 14 kennisinstellingen en organisaties uit tien Europese landen. Het project loopt tot eind februari 2027.