Ontwikkeling digital twin voor klimaatbestendige transportketens

De Nederlandse Universiteit Twente onderzoekt hoe transportketens klimaatbestendig zijn te maken, als voorbereiding op onder meer extreme droogte met als gevolg lage waterstanden die rivieren stremmen en dus transport hinderen.

Trefwoorden: #digital twin, #keten, #logisiek

Lees verder

research

( Foto: UTwente - Sander Sloots )

ENGINEERINGNET.BE - Nederland kent ruim veertig veelgebruikte transportketens. In de zomer van 2022 zorgde langdurige droogte voor een miljoenenstrop in een van die corridors. Door een lage waterstand in de IJssel liep de wachttijd voor schepen die bij Eefde het Twentekanaal op wilden op tot 75 minuten.

Hierdoor liep de capaciteit van het Twentekanaal met tweederde terug. De aanvoer van grondstoffen stagneerde en verderop in de keten leidde dit uiteindelijk tot de tijdelijke sluiting van een fabriek in Hengelo. Betrokken bedrijven leden een miljoenenschade.

Begin 2012 ontstond er ook al een volledige en langdurige blokkade van het Twentekanaal door een sluisdeur die bij de Sluis van Eefde onverwacht naar beneden kwam. Sindsdien is er een extra sluisdoorgang aangelegd.

Het realiseren van meer fysieke vervoercapaciteit maakt een corridor weerbaarder voor verstoringen, maar het is kostbaar en duurt lang. Onderzoekers van UTwente richten zich daarom op een ander soort weerbaarheid die sneller te organiseren is, namelijk het verhogen van de flexibiliteit in de keten en het anticiperen op toekomstige omstandigheden.

“Stel je weet exact hoe laag het waterpeil in de IJssel over drie dagen is en wat dit betekent voor de capaciteit van schepen, dan kun je als bedrijf alvast alternatief vervoer regelen, uitwijklocaties organiseren of extra voorraad aanleggen”, zegt onderzoeker Sebastian Piest van UTwente.

Nu is er al veel monitoring in de transportwereld, maar relevante gegevens over omstandigheden op het water, op de weg en bij bedrijven, is versnipperd. “Wij willen alle data bundelen en ontsluiten zodat iedereen er iets aan heeft”, zegt Piest.

“Voor gevoelige informatie over prijsafspraken en volumes die bedrijven liever niet publiek maken, creëren we een beveiligde omgeving. Zo kunnen zij dit wel gebruiken in het model.”

Uiteindelijk ziet Piest een soort waterverkeerstoren voor zich die een corridor zoals het Twentekanaal monitort en bestuurt. Geavanceerde computermodellen, ofwel digital twins, leiden hierbij de acties van betrokken partijen, zoals transportbedrijven en industrie, in goede banen.

De onderzoekers van UTwente slaan hiervoor de handen ineen met Port of Twente, een samenwerkingsverband van ruim 80 ondernemingen, kennisinstellingen en overheden in de regio.