Nieuw ANUBIS-project richt zich op industriële toepasbaarheid van afvalbeheer

SCK CEN en MAGICS gaan in dit project samenwerken aan de ontwikkeling van geavanceerde technologieën die verbeteringen beloven bij het monitoren en voorspellen van schade veroorzaakt door ASR-DEF-reacties in gecementeerde radioactieve afvalvormen.

Trefwoorden: #afval, #beheer, #Magics, #radioactief, #SCK, #sensor, #software

Lees verder

Nieuws

( Foto: SCK CEN / ANUBIS )

ENGINEERINGNET.BE - Deze samenwerking  wil cruciale uitdagingen in het beheer van radioactief afval aanpakken.

Ten eerste richten beide partners zich op de ontwikkeling van een robuust datacollectiesysteem voor de monitoring van ASR- en DEF-verschijnselen op ware grootte in gesimuleerde gecementeerde afvalvaten.

SCK CEN, dat het voortouw neemt in dit project, richt zich op het ontwerpen van een experimentele opstelling en receptuur die ASR-DEF-reacties uitlokken, maar ook op het begrijpen van het onderliggende fenomeen dat uitzetting en scheuren veroorzaakt.

MAGICS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van sensoren en systemen voor de verzameling van gegevens. Het project omvat ook een nauwgezet integratieproces om de veilige en effectieve installatie van de infrastructuur voor gegevensverzameling te garanderen.

Dit experiment speelt een grote rol in de vroegtijdige detectie en beperking van mogelijke effecten van ASR en DEF in echte vaten met radioactief gecementeerd afval.

Een tweede deel van het partnerschap richt zich op de verbetering van de methodologie voor het in kaart brengen van radioactieve besmettingsniveaus in gebouwstructuren.

SCK CEN wil een prototype realiseren voor bestaande handmonitoren, waarvoor MAGICS de nodige hardware- en softwarecomponenten zal ontwikkelen.

Verwacht wordt dat deze allesomvattende aanpak het karakteriseringsproces zal stroomlijnen en menselijke fouten zal verminderen, wat uiteindelijk leidt tot efficiëntere en nauwkeurigere contaminatie inschattingen.

ACHTERGROND
ANUBIS staat voor ‘Advancing NUclear dismantling in Belgium through Improving Sustainability’.

ASR (Alkali-Silica Reactie) en DEF (Delayed Ettringite Formation of vertraagde ettringietvorming) zijn chemische reacties die kunnen optreden in cementachtige structuren, vooral in de aanwezigheid van bepaalde materialen of onder specifieke omgevingsomstandigheden.