Investering van 2 miljoen euro in WKK voor VUB-campus

De VUB investeerde 2 miljoen euro in een warmtekrachtkoppeling (WKK) op de campus in Etterbeek. De warmtekrachtkoppeling vermijdt ongeveer 1.000 ton CO2-uitstoot en levert daarmee een belangrijke bijdrage in het Klimaatactieplan van de universiteit.

Trefwoorden: #CO2, #energie, #klimaat, #VUB, #warmtekrachtkoppeling, #WKK

Lees verder

Techniek

( Foto: VUB )

ENGINEERINGNET.BE - Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is een energieopwekkingsproces waarbij men gelijktijdig elektriciteit en warmte uit dezelfde energiebron produceert.

De WKK wordt gekenmerkt door een hoge energie-efficiëntie. Bij deze WKK gaat het om ongeveer 40% elektriciteit en 60% (rest)warmte.

Het grootste deel van de restwarmte wordt gebruikt voor verwarming van de gebouwen in de winter. Een moderne elektriciteitscentrale op aardgas wekt ongeveer 50% energie onder de vorm van elektriciteit op, maar de vrijgekomen warmte gaat voornamelijk via koeltorens verloren.

Dat maakt dat het totaalrendement van de WKK veel hoger ligt. Bovendien stoot de VUB ongeveer 30 à 35% minder CO2 uit per opgewekte MWh elektriciteit in vergelijking met de moderne aardgascentrale.

De totale investering in het project bedraagt ongeveer 2 miljoen euro. De terugverdientijd, die afhankelijk is van de energieprijzen, wordt geraamd op 2 jaar.

De WKK is een machine van Siemens met een vermogen van 1,6 MWe, die ongeveer 5.000 uur per jaar zal draaien en hierbij ongeveer 6.500 MWh elektriciteit (oftewel 50% van de afname van campus Etterbeek van het net) zal opwekken.