AI-onderwater geluidsbibliotheek voor veilige offshore infrastructuur

De Vlaamse overheid investeert, via VLIZ, 500.000 euro in de uitbouw van een onderwater geluidsbibliotheek voor de Noordzee voor offshore security en op AI gestoeld onderzoek.

Trefwoorden: #AI, #bibliotheek, #offshore, #VLIZ

Lees verder

research

( Foto: VLIZ )

ENGINEERINGNET.BE - De snelle ontwikkeling van de Blauwe Economie leidt tot een sterke toename van strategische infrastructuur op zee. Offshore windparken, aquacultuuropstellingen, communicatie- en stroomkabels komen evenwel met de nodige uitdagingen inzake beveiliging.

Daarrond ontstaat nu een nieuwe offshore security-markt, waarin de automatische herkenning en classificatie van onderwatergeluidsbronnen een cruciale technologie is.

Water geleidt geluid vier keer beter dan lucht. Onderwatergeluid kan afkomstig zijn van een natuurlijke bron of door de mens veroorzaakt. Het streven is om op termijn tot de automatische herkenning van diverse geluidsbronnen te komen, met inzet van AI.

Hiervoor is een wetenschappelijk onderbouwde bibliotheek van geluidssignaturen nodig, kenmerkend voor een specifieke geluidsbron in een bepaalde omgeving.

De Noordzee stelt hierbij extra uitdagingen. De geringe diepte zorgt voor reflecties en zeer variabele geluidsverspreiding. Ook is het een drukke zee met veel verschillende menselijke geluidsbronnen.

VLIZ bouwde eerder een stevige reputatie op in het monitoren, karakteriseren en onderzoeken van het onderwatergeluidslandschap in de ondiepe Noordzee.

Met deze extra middelen stelt VLIZ een strategie op voor het verzamelen van geluidssignaturen, wordt een databank-architectuur ontworpen en komt er onderzoek naar methodes en procedures voor de automatische verwerking van de geluidssignalen.

VLIZ zal onder meer bijkomende veldopnames verrichten van het onderwatergeluidlandschap, gemaakt onder wisselende omstandigheden. Het instituut beschikt al over een actief meetsysteem dat het onderwatergeluid semi-continu opneemt op vaste locaties.

“Het ruime netwerk aan partners actief in het domein onderwatergeluid en het excellente internationale trackrecord rond marien databeheer zijn troeven die VLIZ bij dit werk van pas komen”, stelt dr. Elisabeth Debusschere, hoofdonderzoekster onderwatergeluid bij het VLIZ.  

Ook zal de databankarchitectuur het toelaten om geluiden te linken aan andere gegevens, zoals AIS-data van schepen, informatie over de zeebodem, aanwezigheid van dieren en windsnelheid.