20 miljoen euro voor twee groene waterstoffabrieken in North Sea Port

VoltH2 bouwt deze fabrieken in Vlissingen en in Terneuzen, waarvoor een stroomaansluiting met voldoende capaciteit nodig is. Daarvoor ontvangt het bedrijf een Europese subsidie.

Trefwoorden: #fabriek, #North Sea Port, #stroom, #VoltH2, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Met een jaarlijkse productie en verbruik van bijna 600 kton waterstof is North Sea Port de grootste waterstofhub van de Benelux. Omdat het gros van deze waterstof nog met aardgas wordt gemaakt, komt hierbij veel CO2 vrij. 

Nu streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Binnen deze energietransitie speelt groene waterstof een cruciale rol om de CO2-uitstoot van de industrie en van zwaar transport drastisch te verminderen. 

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een stroomaansluiting met voldoende capaciteit. Het Just Transition Fund van de EU verleent daarom de nodige steun voor de realisatie van twee 150 kV-verbindingen met onderstations.

In Vlissingen lopen de kosten hoog op door het lange tracé richting het hoogspanningsstation en de boringen die nodig zijn om dijken, wegen, spoorwegen en andere kabels en leidingen te kruisen.

In Terneuzen liggen de waterstoffabriek en het bestaande hoogspanningsstation aan verschillende kanten van het kanaal. Daar moet de aansluiting het Kanaal Gent-Terneuzen dus kruisen.

Het basisontwerp van de 150 kV-velden, het conceptontwerp van de kabelverbindingen en de 150- en 30 kV-onderstations zijn nu in voorbereiding. CEO André Jurres van VoltH2: “Eind dit jaar starten de werkzaamheden. Eind 2025 willen we alles afronden. De verbindingen zijn begin 2026 beschikbaar, zowel voor onze waterstoffabrieken en voor de aansluiting van derden.”

“Elk van onze twee fabrieken produceert vanaf 2026 jaarlijks 2.000 ton groene waterstof, om zo 17 kton CO2-uitstoot te vermijden. Hiermee draagt ons bedrijf als eerste in de regio bij aan de emissiereductie van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband van de industrie.”

Vanaf 2028 breidt VoltH2 uit van 25 MW tot 125 MW, jaarlijks goed voor 10.000 ton groene waterstof en een besparing van 85 kton CO2.

De groene waterstoffabrieken zijn ook belangrijk om netcongestie te voorkomen en het overvolle Nederlandse elektriciteitsnetwerk te balanceren. Doordat de fabrieken draaien op groene stroom van windmolens of zonneparken, verbruiken ze alleen stroom op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt.

De waterstoffabrieken vlakken hiermee de productiepieken af die nu al op het stroomnet opduiken, en die in de toekomst door meer duurzame opwekking nog veel groter worden.