Methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Het Deense bedrijf Explicit ApS gebruikte een drone om de methaanemissies in de uitlaatpluim van een schip te meten, terwijl het Nederlandse TNO metingen verrichtte in de uitlaatpijp van de machinekamer.

Trefwoorden: #LNG, #methaan, #TNO, #uitstoot

Lees verder

Nieuws

( Foto: Explicit ApS )

ENGINEERINGNET.BE - De Internationale Raad voor schoon vervoer (ICCT) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de methaanuitstoot van schepen die op LNG varen in Europa en Australië.

Het is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door drones, helikopters en boordsensoren tijdens het project FUMES, dat twee jaar liep.

FUMES is een samenwerking tussen de ICCT, Explicit ApS en TNO. Het rapport bevat de uitgebreidste dataset voor de werkelijke methaanuitstoot van op LNG varende schepen, met inbegrip van de methaanslip van motoren en vluchtige methaanemissies bij het lossen van LNG-ladingen.

Methaan is het hoofdbestanddeel van de brandstof LNG en methaanslip is het deel hiervan dat onverbrand uit de motor naar de atmosfeer ontsnapt.

De werkelijke methaanslip, gemeten in de pluimen van 18 schepen met het meest gangbare type LNG-scheepsmotor, de LPDF viertakt, bedroeg gemiddeld 6,4%. EU-regelgeving gaat uit van 3,1% methaanslip en de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties (IMO) van 3,5%.

In het rapport wordt daarom aanbevolen dat de EU en de IMO de standaardwaarde voor de methaanslip van LPDF-viertaktmotoren verhogen tot ten minste 6%.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat een moderne LPDF viertaktmotor minder methaanslip kan uitstoten dan verondersteld door de EU (3,1%) en de IMO (3,5%). Maar vooral bij lage belasting van de motor kan de methaanslip nog steeds aanzienlijk zijn, variërend tussen zo'n 4-7% bij een motorbelasting van 25% of lager.

Verder kan het lossen van grote LNG-tankers leiden tot 24-40 kg/h aan vluchtige methaanemissies, waarvan circa 8 kg/h methaanslip van de LPDF viertaktmotoren van de schepen.

Uit metingen aan boord bleek dat de methaanslip en de arbeidsspecifieke NOx-uitstoot het hoogst waren bij de laagste motorbelastingen.

Het rapport doet de volgende aanbevelingen:

  • De EU zou moeten overwegen om schepen die op LNG varen, te verplichten gebruik te maken van walstroom of op een andere manier hun uitstoot aan de kade te elimineren.
  • De EU zou moeten overwegen om monitoring, rapportage en verificatie van methaanemissies bij opslag- en tankpunten van LNG verplicht te stellen.
  • De IMO zou moeten overwegen een testpunt bij een motorbelasting van 10% op te nemen in de certificeringsprocedures voor motoren, en om de weging van de emissies op elk punt in de procedures aan te passen, zodat ze beter overeenstemmen met reële omstandigheden.