Snelle omschakeling naar groene waterstof essentieel voor klimaatdoelen

De Nederlandse Universiteit Leiden bracht de geschatte wereldwijde milieu-impact van waterstofproductie in kaart tot 2050. Conclusie: grijze waterstof met CO2-opslag is een heilloos pad om de CO2-uitstoot afdoende terug te brengen.

Trefwoorden: #doelen, #klimaat, #productie, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Momenteel is aardgas de belangrijkste grondstof voor waterstofproductie, waarbij veel CO2 vrijkomt. Dit heet grijze waterstof.

Scenario's van het Internationaal Energieagentschap gaan er nu nog van uit dat aardgas voorlopig de belangrijkste bron voor waterstofproductie blijft, gekoppeld aan CO2-opvang en opslag.

‘Zo blijven we echter vasthouden aan fossiele brandstoffen. Ook zou waterstofproductie dan tegen 2050 nog steeds circa 1 gigaton CO2-equivalenten per jaar uitstoten’, stelt promovendus Shijie Wei van ULeiden.

Hij ging bij de berekening ervan uit dat in totaal 64% van alle CO2 die vrijkomt bij de waterstofproductie wordt afgevangen. ‘Sommigen gaan uit van wel 96%, op basis dat ook de CO2 wordt afgevangen uit het rookgas van de brander die de warmte voor de reactie levert.’

Maar afvang van CO2 uit rookgas is kostbaar en kent technische uitdagingen. Wei: ‘We moeten er rekening mee houden dat er ondanks CO2 afvang en -opslag toch nog veel uitstoot blijft. Elk jaar opnieuw, zolang deze infrastructuur meegaat.' Hij concludeert dus dat het beter is om zulke afvang- en opslaginfrastructuur helemaal niet aan te leggen.

Wei's promotor Arnold Tukker: "Als je eenmaal zo'n infrastructuur hebt gebouwd, zit je opgesloten. Je moet het tientallen jaren gebruiken. We kunnen niet zo lang jaarlijks 1 gigaton CO2 uitstoten voor alleen maar de productie van waterstof."

Waterstofproductie kan veel beter via elektrolyse, aldus de onderzoekers. Deze methode is schoner dan andere productiemethoden, mits je er duurzaam opgewekte elektra voor gebruikt. Dit heet dan ook groene waterstof.

In het ideale geval zijn zonne- en windparken aangesloten op een elektrolyser. Als het hard waait op een moment dat het stroomnet geen stroom kan gebruiken, zet de elektrolyser de overtollige stroom om in waterstof. Dit flexibele systeem bestaat al.

Tukker adviseert daarom met klem: 'Versnel de uitbreiding van duurzame energieopwekking, ontwikkel elektrolyse sneller. Het is ongelofelijk riskant om te denken dat we het klimaatprobleem met grijze waterstof en CO2-opslag kunnen oplossen."