Innovatieve strategieën voor productontwikkeling en ecodesign

Tijdens het Sustainability Paradox evenement bracht Verhaert Masters in Innovation visionaire leiders en doorgewinterde experts in innovatie, engineering en R&D samen om de geheimen van duurzaam design en circulaire business modellen te ontrafelen.

Trefwoorden: #design, #duurzaamheid, #eco, #ontwikkeling, #product, #strategie, #Verhaert

Lees verder

Opleiding

( Foto: Verhaert Masters in Innovation )

ENGINEERINGNET.BE - Duurzaamheid neemt een steeds centralere positie in binnen R&D en innovatie.

Veel bedrijven worstelen er echter mee om oplossingen te vinden die zowel duurzaam als winstgevend zijn, of om duurzaamheid in hun kernactiviteiten te integreren.

Om die reden bracht Verhaert experten samen van C-Battery, Circular Valley, DEME, UAntwerp, VITO en eigen teams om successtrategieën en best practices te delen en de duurzaamheidsparadox te overwinnen in verschillende domeinen.

Joris De Lamper, Manager Innovation Acceleration: “Hoe kunnen we de juiste afwegingen maken en oplossingen ontwerpen die rekening houden met de milieu-gerelateerde, economische en technologische factoren? Dat is de vraag die we wilden beantwoorden in dit evenement. Door elkaar zo specifiek mogelijk strategisch managementadvies te geven, kunnen we sneller werken aan verschillende duurzaamheidsdoelstellingen.”

Duurzaam ontwerp draait om innovatie op verschillende fronten. Als organisatie mag je niet vast komen te zitten in een bepaalde ‘sustainability tunnel’, hierdoor kan je namelijk veel moeilijker inspelen op veranderingen van buitenaf. Voor veel bedrijven ontbreekt een gemeenschappelijk kader om het perspectief en definities scherp te stellen rond duurzaamheid.

Karine Van Doorsselaer, professor in materiaalwetenschap en ecodesign aan UAntwerpen verwijst hiervoor naar het ‘butterfly diagram’ van de Ellen MacArthur Foundation. Deze visualisatie geeft weer hoe circulaire economie in elkaar zit en geeft een heldere blueprint waar bedrijven naar toe kunnen werken.

Daarnaast brengt het de volledige levenscyclus van het product in kaart om de totale milieu-impact te beoordelen. Om de kringlopen efficiënt te sluiten, is het aangeraden om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de consument weg te nemen.

Zo vermijden we vervuilde afvalstromen als gevolg van onjuist sorteergedrag. Een alternatief om het circulaire systeem te laten slagen, is een end-of-live incentive te introduceren richting de eindgebruiker, zoals bij statiegeld.

Om concurrentieel te zijn tegen de huidige lineaire economische businessmodellen, moeten er sterke partnerschappen zijn binnen de hele waardeketen. Enkel wanneer elke stakeholder toegevoegde waarde geniet binnen het model, zal de kans op adoptie vergroten.

Product-as-a-service business modellen zijn zeer interessant in het kader van duurzaam ontwerpen. De producerende partij heeft er namelijk baat bij om deze te ontwerpen volgens andere design drijfveren, denk bijvoorbeeld aan design for disassembly en design for repair.

Ook al kan deze omschakeling investeringsintensief zijn, kunnen bedrijven kracht putten uit sterke partnerschappen en als tussenstap hybride modellen hanteren.