Hernieuwbare energie cruciaal voor duurzame Einsteintelescoop

Het Hasseltse YPTF-Engineering bracht op vraag van POM Limburg het energieverbruik van de Einsteintelescoop in kaart. Uit de studie blijkt dat waterstof en zonne-energie de meest geschikte energiebronnen zijn voor een duurzame telescoop.

Trefwoorden: #duurzaam, #Einstein, #hernieuwbaar, #telescoop, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.BE - Europa investeert in de bouw van de Einsteintelescoop, een ondergronds observatorium dat diepgaand inzicht moet bieden in de oorsprong van het heelal, zwarte gaten en sterren door het waarnemen van zwaartekrachtgolven.

Zowel Sardinië en de Maas-Rijnregio dingen mee naar de kans om de telescoop te huisvesten, waarbij Europa in 2026 de knoop zal doorhakken.

Maxime Corvilain, valorisatie-expert van de Einsteintelescoop bij POM Limburg: “Tijdens de operationele fase verwachten we dat het energieverbruik van de telescoop vergelijkbaar zal zijn met dat van een klein ziekenhuis. Maar bij de start van de bouw zal de energieconsumptie nog vele malen hoger zijn.”

POM Limburg connecteerde YPTF-Engineering uit Hasselt met het Duitse ingenieursbureau IsaTec, die samen het energieverbruik van de telescoop simuleerden en de meest geschikte energiebronnen onderzochten.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De duurzaamheid van de site speelt een cruciale rol en kan een doorslaggevend argument zijn voor de Maas-Rijnregio.”

De uitgevoerde simulaties brengen alle mogelijke energiestromen in kaart. Waterstof blijkt de meest kosteneffectieve optie te zijn, terwijl zonne-energie naar voren komt als de meest economische keuze, mogelijk aangevuld met windenergie.