Nieuw expertisecentrum onderzoekt ondergrondse hoogspanningslijnen

EnergyVille heeft een simulatiecentrum opgericht voor het testen en demonstreren van HVDC voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen, in een omgeving die zo dicht mogelijk de werkelijkheid benadert.

Trefwoorden: #elektriciteit, #EnergyVille, #expertise, #hoogspanning, #net

Lees verder

Nieuws

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - Het huidige elektriciteitsnet moet tegen 2050 verdriedubbelen, onder meer vanwege de verhoogde elektrificatie in de industrie, en om hernieuwbare energie uit offshore windparken en zonne-energie uit het zuiden te faciliteren.

Zo’n hoogspanningselektriciteitsnetwerk wordt best ondergronds aangelegd, om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. De geschikte technologie hiervoor is hoogspanningsgelijkstroom, ofwel HVDC.

EnergyVille richt daarom Etch op: de Energy Transmission Competence Hub. Dit expertisecentrum op Thor park in Genk ontwikkelt nieuwe technologie op vlak van ondergrondse hoogspanningsnetten.

De Vlaamse regering investeert hier 14 miljoen euro in, voor een 4-jarig onderzoeksprogramma en de onderzoeksinfrastructuur. Minister Jo Brouns: “Vlaanderen is nu al een centraal en essentieel knooppunt in het West-Europese hoogspanningsnet. Zo versterken we onze kennis, om ook deze troeven internationaal sterk uit te spelen en een globale voortrekkersrol te verwerven.”

Professor Dirk Van Hertem, directeur van Etch: “We kunnen in ons labo het hoogspanningsnet in detail simuleren, en zo de interactie met nieuwe componenten beter begrijpen. Daarmee zullen we ook de knelpunten van een gelijkstroomhoogspanningsnet en een hybride hoogspanningsnet, met bovengrondse en ondergrondse, wissel- en gelijkstroomverbindingen, kunnen onderzoeken."

"Zo zullen bijvoorbeeld nieuwe omvormers, die gelijkstroomkabels aan het huidige wisselstroomhoogspanningsnet koppelen, in een veilige digitale omgeving getest worden.”

Etch werkt aan drie pijlers: onderzoek, industriële ontwikkeling en opleiding. Op vlak van onderzoek wil het centrum technologische barrières wegwerken rond beveiliging en stabiliteit van het stroomnet.

Ook wil Etch de industrie in Vlaanderen en daarbuiten ondersteunen bij het creëren van nieuwe producten en tools voor toekomstige elektriciteitsnetwerken.

Verder voorziet het centrum het werkveld van gerichte training met betrekking tot HVDC en ondergrondse kabels, voor Vlaamse, Belgische en internationale partners. Op die manier wordt er gewerkt aan het tekort van technisch opgeleide vaklui.