Fluxys dochter wordt Belgisch "waterstofvervoersnetbeheerder"

In uitvoering van de federale waterstofwet van 11 juli 2023 werd Fluxys hydrogen, een dochteronderneming van Fluxys Belgium, aangeduid als beheerder voor de ontwikkeling en het beheer van een waterstofvervoersnet in België.

Trefwoorden: #Fluxys, #netbeheerder, #transitie, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De benoeming tot Hydrogen Network Operator (HNO) voor België is een mijlpaal om de energietransitie te realiseren.

In lijn met de federale waterstofstrategie zal Fluxys hydrogen de ontwikkeling en exploitatie van een waterstof leidingnetwerk op zich nemen, dat deel uitmaakt van de “European Hydrogen Backbone”.

Zo zal de noodzakelijke koolstofarme energie vervoerd kunnen worden zowel voor de Belgische markt als de buurlanden.

Deze molecules zijn een noodzakelijk onderdeel van de energiemix, nodig om de maatschappij te de-carboniseren op een kost-efficiënte manier en rekening houdend met de bevoorradingszekerheid.

Om een antwoord te bieden aan de noodzaak om de energietransitie te versnellen, werd de markt reeds intensief bevraagd en voorbereidende studies opgestart.

Het opbouwen van een waterstofnetwerk zal stapsgewijs gebeuren met nieuwbouwleidingen en herbestemming van bestaande leidingen waar mogelijk.

Fluxys hydrogen, ondersteund door het “Relance and Recovery Fund”, is volop bezig met de voorbereidingen om de eerste leidingen aan te leggen in de industriële clusters die de behoefte aan waterstof duidelijk overgebracht hebben.