• 16/08/2012

Micro-organismen maken nucleaire opslag twijfelachtiger

DNA sequencing en bio-informatica worden ingezet om de lange-termijn effecten na te gaan van microben in ondergrondse opslagplaatsen voor nucleair afval.

Trefwoorden: #bacteriën, #berging, #formaties, #kernafval, #micro-organismen, #radioactief, #radioactief afval

Lees verder

research

( Foto: EPFL )

ENGINEERINGNET -- Diep onder de grond lijkt de tijd wel stil te staan. Dat is één van de redenen waarom diepe geologische formaties worden beschouwd als de veiligste plaats om nucleair afval te bergen.

Sedert kort, echter, beginnen wetenschappers te ontdekken dat menselijke activiteiten, zoals het uitgraven van tunnels, kan leiden tot bloeiende bacteriële gemeenschappen. Vorsers van EPFL, de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, zijn intussen bezig dit microbiële leven in kaart te brengen.

Rizlan Bernier-Latmani, Hoofd van EPFL’s Milieumicrobiologielaboratorium en Directeur van het project: “We zullen DNA sequencing en bio-informatica gebruiken om de microben in de rotsen te identificeren.”

De gegevens zullen ook inzicht bieden omtrent welke moleculen de microben kunnen produceren uitgaande van de substraten waarop ze groeien.

Bernier-Latmani meldt dat er diverse bacteriële processen zijn die het potentieel hebben de veiligheid van opslagplaatsen met nucleair afval aan te tasten. Enerzijds zouden de barrières het door zo'n organismen voortijdig kunnen begeven doordat ze de corrosie van de recipiënten waarin ze zitten, versnellen, en door het produceren van methaan, een gas, zodat de druk daar begint op te lopen, met alle risico's van dien.

Anderzijds zou het ook kunnen dat de microben net gassen consumeren, of dat ze ervoor zorgen dat radioactieve elementen in andere vormen (bijvoorbeeld molecules) verschijnen; gedaantes die bijvoorbeeld minder mobiel zijn, zodat de immobilisatie in de rots efficiënter is.

Het is nog steeds onbekend of de betrokken micro-organismen in dergelijke opslagplaatsen altijd al aanwezig waren, of dat ze deze hebben gekoloniseerd na het uitgraven van de tunnels. Maar ze zijn er dus wel, en zijn er actief, meldt het EPFL.

Diepe geologische opslagplaatsen werden destijds gezien als de best mogelijke optie om radioactief afval te bergen omdat ze, in tegenstelling tot het aardoppervlak, niet onderhevig leken aan de tand des tijds. Maar hoewel deze geologische formaties zowat onveranderlijk lijken, kunnen menselijke activiteiten er dus blijkbaar het biologische leven tot ontplooiing laten komen, besluiten de Zwitsers. < (KV)