• 15/01/2013
  • |     BB

KIVI NIRIA: 'ingenieurs hard nodig om de recessie te overwinnen'

Voorstel ingenieursvereniging KIVI NIRIA: ken tijdens eerste twee jaar van invoering sociaal leenstelsel studenten aan technische universiteiten in Nederland een financiële compensatie toe.

Trefwoorden: #KIVI, #kivi niria, #martin van pernis, #niria

Lees verder

opleidingen

( Foto: KIVI NIRIA, Martin van Pernis )

ENGINEERINGNET.NL -- Elke economische groei wordt gekenmerkt door sterke innovatie, nieuwe technieken, en een hoge mate van creativiteit. Ingenieurs staan aan de basis van deze sterke ontwikkelingen. In landen zoals China, Korea, Brazilië, maar ook in Duitsland, Polen en Frankrijk is dat goed zichtbaar.

"Investeren in goed technisch onderwijs vormt de basis hiervoor", aldus Martin van Pernis, President van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA, in zijn nieuwjaarstoespraak op 10 januari 2013.

De ingenieursvereniging heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de promotie van de technische studies. De dreigende tekorten en de noodzaak om te komen tot 4 technici op de 10 afstudeerders in plaats van de 1,6 van 2012 heeft effect gehad en begint zijn eerste vruchten af te werpen. 'Dit alles is nog niet genoeg', aldus de vereniging.

In het kader van de beoogde invoering van het sociaal leenstelsel, heeft KIVI NIRIA de politiek recent een voorstel gedaan om te voorkomen dat er onwenselijke drempels ontstaan om voor een techniekopleiding te kiezen.

Het voorstel is om tijdens de eerste twee jaar van de invoering studenten aan de technische universiteiten een financiële compensatie toe te kennen.

Na 2 jaar kan er in een gezamenlijke evaluatie (studenten, universiteiten en ministerie) bekeken worden welke invloed het sociaal leenstelsel heeft op de instroom in de techniekopleidingen. Eerst compensatie dus en dan evaluatie.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en techniekstudenten in Nederland.