• 24/04/2013

Nieuwe technologie zet gas om naar benzine

TNO werkt met het gerenommeerde Russische TIPS aan het vermarkten van een nieuwe technologie om gassen die nu worden afgefakkeld een nuttige bestemming te geven.

Trefwoorden: #affakkelen, #benzine, #gas, #TIPS, #TNO, #Topchiev Institute for Petrochemical Synthesis

Lees verder

Techniek

( Foto: TIPS )

ENGINEERINGNET.NL -- Via een nieuw procedé wordt het gas in verschillende stappen omgezet in koolwaterstof, met brandstof als belangrijkste toepassing. De nieuwe methode biedt tal van voordelen ten opzichte van het gangbare maar al bijna honderd jaar oude Fischer-Tropschprocedé.

TNO heeft al langer goede banden met het Russische Instituuut en werkt met hen samen op uiteenlopende gebieden als het gaat om petrochemische vraagstukken.

TIPS (Topchiev Institute for Petrochemical Synthesis) maakt deel uit van de Russische Academie van Wetenschappen en beschikt over hoogwaardige expertise van technologieën op het gebied van petrochemie, olieraffinage, polymeren, membraan en materialen.

De afgelopen jaren heeft TIPS de nieuwe conversiemethode ontwikkeld en TNO gevraagd hier geïnteresseerde partijen bij te zoeken.

Het affakkelen van gas is wereldwijd een groeiend probleem. Vaak gebeurt het omdat dit restproduct van oliewinning op veraf gelegen plekken lastig is te transporteren en bovendien is de samenstelling ervan economisch niet altijd bruikbaar.

Rusland is een van de landen waar het meest wordt afgefakkeld en de overheid wil hier een halt aan toeroepen. Los van de verspilling van gas komen bij het verbranden veel schadelijke stoffen in het milieu. Het idee van TIPS was daarom een technologie te ontwikkelen die deze bezwaren zou ondervangen.

De gebruikelijke manier in de petrochemische industrie om van gas bijvoorbeeld benzine te maken is eerst conversie naar synthesegas, vervolgens naar methanol en tenslotte naar een hoog octaan koolwaterstof mengsel, die als brandstof kan dienen.

In de door TIPS bedachte methode wordt de conversie naar methanol overgeslagen en synthesegas omgezet in dimethylether (DME) als voorlaatste stap naar koolwaterstof. Daarvoor heeft TIPS een speciale katalysator ontwikkeld met aanzienlijk betere eigenschappen dan die nu in de industrie worden gebruikt.

‘De voordelen hiervan zijn legio’, vertelt Dr. Jean-Marie Bassett, business development manager chemische sector van TNO.

‘Deze conversiemethode is veel effectiever en goedkoper dan de traditionele. Om van gas uiteindelijk benzine te kunnen maken wil je het aantal ongewenste stoffen zoals aromaten tijdens het proces tot een minimum reduceren en dicht in de buurt komen van het beoogde octaangehalte.

De katalysator van TIPS scoort op deze en andere punten stukken beter dan de bestaande methoden. TNO biedt met TIPS de industrie wereldwijd nu een veel slimmer productieproces. Gezien de huidige lage gasprijzen levert dit behalve technologische ook economische voordelen op.

Met het bedrijfsleven willen we de technologie verder in de praktijk ontwikkelen. Ook gaan we een mobiele unit ontwerpen die bij afgelegen bronnen is te plaatsen om lokaal gas in brandstof om te zetten.

De nieuwe methode zal leiden tot innovaties in het bedrijfsleven, nieuwe en schonere productieprocessen en minder schadelijke uitstoot.’


(GL)