• 17/06/2013

Modelleren van luchtstromingen in windparken

Nederlandse onderzoekers van ECN en CWI ontwikkelen een nieuwe rekenmethode voor het modelleren van luchtstromingen achter windturbines.

Trefwoorden: #CWI, #ECN, #luchtstromingen, #windmolen, #windmolenpark

Lees verder

research

( Foto: REpower, Thorntonbank )

ENGINEERINGNET -- Deze nieuwe methode maakt het mogelijk om windenergie goedkoper te produceren. ECN werkte hiervoor samen met het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI).

Modelleren van luchtstromingen achter windturbines is een complex wiskundig probleem, waar onderzoeker Benjamin Sanderse een nieuwe rekenmethode voor bedacht.

Inmiddels is Sanderse cum laude gepromoveerd met zijn onderzoek, dat niet alleen een theoretische verdieping is van al bestaande kennis maar ook naar de praktijk is te vertalen.

Het onderzoek bracht namelijk een concreet product op: een computercode die ECN nu commercieel kan gaan exploiteren. Verder betrokken bij het onderzoek waren ECN’s Michiel Houkema en CWI’s Barry Koren, die tevens hoogleraar aan de TU Eindhoven is.

Vier promovendi gaan zich nu bezig houden met vervolgonderzoek gebaseerd op de nieuwe rekenmethode. Deze methode voorspelt al laminaire en turbulente stromingen accuraat.

Volgende vraag is: wat is de beste manier om een windpark te bouwen zodat optimale stroming is te realiseren? Dus met een maximale opbrengst van het park, tegen minimale kosten als gevolg van minimaal onderhoud.


(LH)