• 18/06/2013

Consumenten voor eerste keer betrokken bij energietest

Vandaag start een proef in Groningen en Hoogkerk, waarbij consumenten innovatieve, slimme energiediensten uittesten op het gebied van duurzame energiekeuze en kostenbesparing.

Trefwoorden: #besparingen, #consument, #DNV KEMA, #energie, #Enexis, #Essent, #Gasunie, #Hanze Hogeschool Groningen, #ICT Automatisering, #PowerMatching City, #TNO, #TU Delft, #TU Eindhoven

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL -- Het doel van deze proef is om te onderzoeken welke slimme energiediensten het beste aansluiten bij de wensen van de consument teneinde een duurzame en kosteneffectieve energievoorziening te realiseren.

Het is de eerste keer dat consumenten betrokken worden in een dergelijk onderzoek. De proef is onderdeel van de tweede fase van PowerMatching City, het eerste totaalconcept slim energienet (‘smart grid’) ter wereld in de praktijk.

Voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod van energie zijn deze aan elkaar gekoppelde, intelligent (digitaal) gestuurde energienetten essentieel.

De tweede fase is vandaag geopend door Minister Kamp van Economische Zaken tijdens een feestelijke bijeenkomst met de deelnemers in de Groningse Thomsonstraat.

In het kader van energiebesparing krijgen de deelnemers aan Power Matching City II via een tablet tot op vijf minuten nauwkeurig inzicht in hun eigen energieverbruik en -opwekking.

Bovendien ontvangen zij maandelijks een digitale ‘energieschaduwrekening’ die gebaseerd is op het daadwerkelijke energieverbruik. In het huidige energiesysteem betalen consumenten een maandelijkse rekening, die gebaseerd is op het geschatte energieverbruik en wordt aan het eind van het jaar de eindrekening opgemaakt.

Doordat de consument niet alleen een nauwkeurig inzicht krijgt in zijn energiegedrag, maar ook in de kosten die daaraan zijn verbonden, kan hij zijn eigen energieverbruik op kosten sturen. Onderzocht wordt wat de consument hiermee kan besparen.

Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de consument bereid is om, als onderdeel van een lokale gemeenschap, gezamenlijk zo veel mogelijk duurzame energie te gebruiken. In hoeverre duurzaamheid een drijfveer is voor hun energiegedrag wordt onderzocht.

De deelnemende huishoudens maken gebruik van een slim energiesysteem, waarin vraag en aanbod van energie automatisch op elkaar worden afgestemd – niet alleen binnen de huishoudens zelf, maar ook tussen de deelnemende huishoudens onderling.

De eerste fase van PowerMatching City was dusdanig succesvol dat het eind 2012 tijdens de VN-conferentie voor duurzame ontwikkeling in Brazilië, Rio+20, is uitgeroepen tot een van de honderd meest duurzame projecten ter wereld.

PowerMatching City I toonde de mogelijkheid aan om met bestaande technologieën een slim energienet te creëren, met bijbehorende marktmodellen.

De resultaten van PowerMatching City I zijn van groot belang, omdat slimme energienetten onmisbaar zijn voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem, doordat deze de grootschalige integratie van duurzame energie mogelijk maken. Deze doorbraak heeft onder meer geleid tot veel aandacht vanuit de internationale energiesector, media en overheidsorganisaties.

In PowerMatching City II gaat het onderzoek nog een stap verder: niet alleen het energiesysteem, maar ook de energieconsument van de toekomst en zijn behoeften staan centraal.

Bovendien worden de kosten en baten van slimme energienetten voor de verschillende betrokkenen in de praktijk gevalideerd.

Met behulp van capaciteitsbeheer en gas wordt onderzocht hoe dit slimme energienet – waarin de huishoudens volledig geautomatiseerd elektriciteit met elkaar kunnen uitwisselen – als geheel stabiel en betrouwbaar kan functioneren.

Het aantal huishoudens in PowerMatching City II is uitgebreid van 18 naar 40. Daarnaast zijn tien elektrische voertuigen aan de pilot toegevoegd.

Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan innovatieve energietechnologieën en apparatuur waaronder energieopslag, piekscheren, hybride warmtepompen, micro-WKKs (warmtekrachtkoppeling), slimme oplaadstations voor elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur.

Het consortium van Power Matching City bestaat uit de projectpartners DNV KEMA, Enexis, Essent, Gasunie, ICT Automatisering en TNO, en daarnaast uit de kennispartners TU Delft, TU Eindhoven en de Hanze Hogeschool Groningen.


Op de foto: Minister Kamp loopt met vertegenwoordigers van PowerMatching City door de Groningse Thomsonstraat.