• 13/12/2013

Cybersecurity plan Belgacom goedgekeurd

De Raad van Bestuur van Belgacom heeft gisteren het cybersecurity plan goedgekeurd waarmee het bedrijf de optimale beveiliging van zijn IT- en telecomsystemen wil garanderen.

Trefwoorden: #Belgacom cybersecurity hacking cyberspionage BIPT

Lees verder

Nieuws

( Foto: Belgacom )

ENGINEERINGNET.BE -- Met het plan wil Belgacom een antwoord bieden op het actuele beveiligingsvraagstuk. En dit niet alleen naar aanleiding van de recente golf van internationale cyber-spionagedossiers. Ook de lessen uit de hacking waarmee het bedrijf zelf werd geconfronteerd, worden in het plan geïntegreerd.

“Cyber security is voor Belgacom steeds een belangrijke prioriteit geweest,” aldus Geert Standaert, Chief Technology Officer. Hij spreekt van “een nieuwe maatschappelijke realiteit” voor de telecomsector, waarin de bescherming van klantengegevens en privacy meer dan ooit centraal komen te staan.

Het nieuwe cybersecurity plan komt bovenop reeds geleverde inspanningen en voorziet in een brede waaier van nieuwe acties. Een nieuwe Cyber Defense Unit zal zich uitsluitend bezighouden met het opsporen en oplossen van cyberincidenten.

Ook IT-platformen en netwerken zullen beter beveiligd worden. Het gaat om een meerjarenplan waarvoor in 2014 een extra investering van 15 miljoen EUR wordt vrijgemaakt.

Volgens Standaert zijn ook transparantie en samenwerking tussen de operatoren essentieel. Belgacom is voorzitter van het ETIS-platform dat de grote Europese telecomoperatoren samenbrengt rond de veiligheidsproblematiek.

De voorbije maanden had Belgacom verschillende informele contacten. “We delen systematisch specifieke informatie en knowhow met de sector via de bevoegde instanties, het BIPT en het CERT. Gezien het belang van de problematiek, ligt het voor de hand om alle beschikbare krachten te bundelen.”

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van Belgacom zal het Actieplan binnenkort voorstellen aan de Regering, en het desgewenst ook nader toelichten aan het Parlement.


(Saskia Van Hoyweghen)