• 30/01/2014

UT-spin off ontvangt 540.000 euro Europese subsidie voor stamcelonderzoek

Het UT-spin off-bedrijf Materiomics neemt deel aan een prestigieus Europees stamcelonderzoek naar behandeling van diabetes.

Trefwoorden: #diabetes, #HumEn project, #Materiomics, #spin-off, #stamcelonderzoek, #Universiteit Twente

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Materiomics is gevraagd om deel te nemen aan het prestigieuze HumEn project, dat op zoek gaat naar een op stamcellen gebaseerde behandeling tegen diabetes.

Binnen dit project doet Materiomics onderzoek naar de vraag hoe je stamcellen in het lab optimaal kunt laten groeien en ze kunt laten uitgroeien tot het gewenste type cel.

Stamcellen kunnen een belangrijk wapen in de strijd zijn tegen verschillende ziektes, zoals diabetes, omdat ze nog kunnen uitgroeien tot allerlei celtypes. Als je in staat bent om in het laboratorium lichaamseigen stamcellen uit te laten groeien tot zogenaamde insuline-producerende bèta cellen en deze terugplaats bij een diabetespatiënt, kun je in potentie de ziekte genezen.

Het is in de praktijk echter nog niet gelukt om in het lab stamcellen om te vormen tot deze bèta cellen. Binnen het HumEn project, een groot Europees onderzoeksproject, gaat een internationaal consortium van zes onderzoeksinstituten en drie bedrijven op zoek naar een methode om de insuline-producerende bèta cellen te produceren.

Materiomics is gespecialiseerd in onderzoek naar de invloed van de oppervlaktestructuur, waarop een cel groeit, op de ontwikkeling van die cel. Het bedrijf zal zich in dit onderzoeksproject richten op de vraag op welke oppervlaktestructuur je stamcellen het best kunt laten groeien en ze vervolgens kunt laten uitgroeien tot het gewenste celtype.

Hierbij kijkt het bedrijf vooral naar zogenaamde humane iPS-cellen (induced pluripotent stem cells) - normale cellen die zijn ‘geherprogrammeerd’ tot stamcellen - en daarnaast ook naar humane embryonale stamcellen.

Materiomics ontvangt vanuit de Europese Commissie 540.000 euro subsidie voor vier jaar onderzoek.


(bron: Universiteit Twente, foto: Wikipedia, beenmergtransplantatie)

ACHTERGROND
In het kader van het onderzoeksprogramma HEALTH heeft de Europese Commissie onlangs 42 miljoen euro subsidie verleend aan zeven onderzoeksprojecten op het gebied van stamcellen.

Bij al deze projecten ligt de focus op het leren begrijpen van de mechanismes die stamcellen in staat stellen zichzelf te vernieuwen en uit te groeien tot andere functionele celtypes die geschikt zijn voor verschillende, op cellen gebaseerde, therapeutische toepassingen.

De onderzoekers van HumEn werken nauw samen met onderzoekers van drie van de andere projecten. Hierbij gaat het om: PluriMes, een project waarbinnen men probeert pluripotente stamcellen zo aan te sturen dat ze zich ontwikkelen tot bot- en spiervormende cellen; Neurostemcellrepair, een project waarbij menselijke stamcellen worden voorbereid op hun laatste stappen richting klinische toepassing in celtransplantatietherapie voor mensen met neurologische aandoeningen als de ziekte van Parkinson; en ThymiStem, een project dat is opgezet om stamceltechnieken ter verbetering van het immuunsysteem te ontwikkelen waarmee de thymus, een orgaan met een sleutelfunctie bij de productie van belangrijke immuuncellen, kan worden hersteld.