• 25/02/2014

Vlaamse regering pompt 2,5 miljoen euro in dementie-onderzoek

Onlangs werd door de Vlaamse regering beslist om 2,5 miljoen euro toe te kennen aan de KU Leuven in het kader van het Vlaams Initiatief voor Netwerken voor Dementie-onderzoek (VIND).

Trefwoorden: #dementie, #KU Leuven, #subsidie, #VIND, #Vlaamse Regering, #Vlaams Initiatief voor Netwerken voor Dementie-onderzoek

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - Het initiatief wil de unieke combinatie van expertise in dit domein aan de Vlaamse universiteiten bundelen, de samenwerking bevorderen en de zoektocht naar een efficiëntere behandeling in een stroomversnelling brengen.

Dementie werd in 2010 door de World Health Organization als ‘public health priority’ erkend. Wereldwijd waren in 2010 namelijk 35,6 miljoen mensen getroffen door dementie, en in 2050 zal dit aantal verdrievoudigd zijn.

De globale kost van dementie wereldwijd bedraagt 600 miljard dollar. “De uitdagingen zijn enorm, ook voor Vlaanderen”, zegt minister Lieten. “We hebben veel expertise in huis. Die gaan we met VIND bundelen om versneld tot resultaten te komen.”

VIND zal de integratie tussen de klinische zorg binnen UZ Leuven en het klinisch en basiswetenschappelijk onderzoek binnen KU Leuven versterken. Bevindingen bij patiënten zullen het basisonderzoek mee sturen en de resultaten van dit basisonderzoek zullen dan weer op een efficiëntere manier vertaald kunnen worden naar betere behandeling voor de patiënt.

De onderzoeksprojecten binnen VIND zijn gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen verschillende onderzoeksgroepen binnen het Leuven Institute for Neurodegenerative Disorders (LIND) en op interuniversitaire samenwerking.


(Guy Leysen) (bron: KU Leuven)

ACHTERGROND
De coördinatoren van VIND zijn Rik Vandenberghe (Laboratorium Cognitieve Neurologie, KU Leuven en geheugenkliniek UZ Leuven) en Christine Van Broeckhoven (Departement Moleculaire Genetica, Universiteit Antwerpen), met als co-coördinatoren Bart De Strooper (Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Aandoeningen, KU Leuven) en Stuart Maudsley (Departement Moleculaire Genetica, Universiteit Antwerpen). Chantal Van Audenhove van LUCAS coördineert het werkprogramma omtrent zorg binnen VIND.