• 04/03/2014

Ook Vlaamse IMA werkt mee aan IP4Plasma-project voor goedkope tbc-test

Dit is Belgisch. IMA in Houthalen werkt binnen IP4Plasma-project mee aan ontwikkeling van atmosferische plasmatechnologie die mee moet leiden tot accurate en goedkope tbc-test.

Trefwoorden: #engineering, #hiv, #ima, #IP4Plasma, #medisch, #onderzoek, #onderzoek, #plasma, #tbc, #tuberculose

Lees verder

research

( Foto: IMA )

ENGINEERINGNET.BE - Samen met acht Europese bedrijven en onderzoekinstellingen - waaronder VITO - neemt ook het engineeringbedrijf IMA in Houthalen deel aan het innovatieproject IP4Plasma. Het doel: een zeer accurate en goedkope tuberculosetest ontwikkelen die op enkele minuten uitsluitsel geeft.

De groep investeert meer bepaald in de ontwikkeling van machines om een test op basis van een plasmalaagje te produceren. De technologie is gebaseerd op bestaande knowhow en octrooien, zo stellen ze. Het uiteindelijke doel is een tuberculosetest met een diagnose die in slechts enkele minuten uitsluitsel geeft en meer dan 99% van de tbc-gevallen opspoort (pc- en tabletgebruikers: zie leestip onderaan).

Naast VITO laat ook het bedrijf IMA weten betrokken te zijn bij het project, en meer bepaald bij de de ontwikkeling van de plasmareactor. Die zal via atmosferische plasmaoppervlaktebehandeling een exta laagje aanbrengen. IMA, wat staat voor ‘Industriële Mechanisatie en Automatisering’, werd in 1987 door Andre Vandeput opgericht en is gespecialiseerd in engineering en productietechnieken.

Oplosmiddelvrije atmosferische plasmaoppervlaktebehandeling maakt gebruik van speciale chemische en fysische eigenschappen van de reactieve deeltjes die in de elektrisch plasmaontlading opgewekt worden: ionen, elektronen, radicalen en fotonen afkomstig van geëxciteerde moleculen en atomen. Inclusief enzymen en proteïnen, specifiek gebruikt voor dit project.

De technologie biedt nog andere perspectieven, bijvoorbeeld voor betere hiv-testen, want er zijn 'enorme mogelijkheden' om allerlei oppervlakken te behandelen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om ontstekingsremmende stoffen toe te voegen aan het oppervlak van verbandmaterialen. Door goedkopere basisgrondstoffen te gebruiken en minder chemische behandelingen, kan de productiekost zo met tot 20% teruggeschroefd worden.

IP4Plasma loopt van 2014 tot en met 2016, met een totaalbudget van 4,8 miljoen euro. De Europese Unie subsidieert voor 3,5 miljoen euro.


(Bert Belmans)