• 05/03/2014

Conditioning Monitoring Conference tijdens Maintenance en Pumps & Valves - invitatie

Meten is weten: conditiebewaking als essentiële discipline in het onderhoudsbeleid. Conferentieprogramma op 26 maart 2014 in Antwerp expo.

Trefwoorden: #Conditioning Monitoring Conference, #easyFairs, #Maintenance, #Pumps & Valves

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Om machinefalingen en -stilstanden beter onder controle te houden en/of een gerichtere inschatting te maken van de resterende levensduur, moeten parameters zoals o.a. temperatuur, snelheid, lagerfrequentie, asuitlijning, geluid en trillingen periodiek gemeten worden.

Conditiebewaking komt steeds prominenter naar voren in het onderhoudsprogramma. Het Condition Monitoring Conference biedt u een overzicht van de technologie, de voordelen en het aanbod van de gangbare diagnose- en prognosesystemen die het verschil maken.

Klik hier om u te registreren voor toegang tot de beurs.

Het programma van 26 maart in hall 1 van Antwerp expo:

10:30 - 11:15 | Introductie in Condition Monitoring
Elke onderhoudsafdeling streeft er naar om het falen van assets onder controle te houden en nog beter, deze op voorhand voorspellen. Het zou daarom interessant zijn, moesten de ‘waarschuwingssignalen’ die machines uitzenden alvorens te falen, kunnen gedetecteerd worden. Door het gebruik van verschillende Condition Monitoring technieken kunnen signalen onder de vorm van bijvoorbeeld, vibratiepatronen, temperatuursschommelingen, geluidsniveau,… opgemerkt worden en plots falen vermeden worden. Via deze lezing krijgt u inzicht in de beginselen van Condition Monitoring en Predictive Maintenance.
Benny Lauwers, Consultancy Manager - Impala & Technical Trainer - SBM

11:15 - 11:50 | Innovations that drives energy savings and power reduction
Optimizing pump energy consumption within your process:
How Alfa Laval can help to save energy and water consumption thus reducing pump operating costs
Russ Kelly, Portfolio Manager Pumps - Alfa Laval AB

14:00 - 14:30 | Onderwerp - het succesvol toepassen van CBM bij onderhoud van wind turbines
Nieuwe sensor technieken zijn ontwikkeld en een adequaat maintenance management systeem gerealiseerd.
Twan Koole, CEO - Oliveira (Maintenance Value Park Terneuzen)

14:30 - 15:00 | De DO’s & DONT’s voor het bewaken van traagdraaiende machines!
Het opmeten van traagdraaiende machines is al sinds geruime tijd een moeilijke opdracht. Om succesvol slow-speed applicaties te kunnen bewaken moet men weten hoe de defecten in lagers en tandwielkasten zich propageren. Er zal in de presentatie ook dieper worden ingegaan op de verwerking van de trillingen. Vaak is het ook aangewezen om zich niet te beperken tot 1 technologie.
Pieter Van Camp, Key Account & Technology Manager - Allied Reliability Group

15:00 - 15:30 | Hoe het falen van condition monitoring te voorkomen!
Een predictief onderhoudsproject of Condition Monitoring project opstarten lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. Vaak stranden zulke projecten stranden bij gebrek aan succes. Meerdere oorzaken zijn mogelijk, bvb.een gebrek aan visie waardoor slechte opvolging van bevindingen toch een uitval zou veroorzaken, of het aanwenden van niet adequate meettechnieken wegens gebrek aan ervaring, of te beperkte opleiding die aanleiding kan geven tot een foutieve diagnose.
In deze presentatie wordt het nut van condition monitoring bewezen en tevens duidelijk gemaakt waar het kan fout gaan en tot slot wordt een juiste werkwijze voorgesteld.
Jos Sas, Sales & Marketing Director - Allied Reliability Group

15:30 - 16:00 | How can effective Oil Condition Monitoring assist your business? / Hoe kan Olie Conditie monitoring een bijdrage leveren aan business succes?
Strenge financiële doelstellingen op industriële processen en onderhoud betekenen dat er een continue noodzaak is voor kwalitatieve – en kostenbesparende maatregelen t.b.v. verbetering. Om te voldoen aan deze doelstellingen, moeten operationele -en onderhoudsdiensten snel beslissingen kunnen nemen in onderhoudsprocessen van apparatuur en machinerie om de levensduur te maximaliseren. Olie conditie monitoring (OCM) is de term die gebruikt wordt om informatie van de mechanische condities over een smeerolie systeem te evalueren. Tijdens deze presentatie wordt uiteengezet welke voordelen een OCM programma’s biedt voor de industrie en welke methodes en laboratoriumtesten er worden gebruikt om de kwaliteit van gebruikte oliën te evalueren en de levensduur van de smeeroliesystemen te optimaliseren.
Rob Chapman - Global Business Line Leader OCM, Intertek

16:00 - 16:30 | ExxonMobil Signum Olie Analyse
Beheer uw installaties optimaal dankzij deskundige analyses die uw productiviteit een flinke impuls geven.
Bram Braem, Lubrication Engineer - Ingelbeen-Soete (Official ExxonMobil Distributor)

Voor meer informatie:
easyFairs nv/sa
Jan Van Rijswijcklaan 191 - BE-2020 Antwerpen
www.easyFairs.com/maintenance-be & www.easyFairs.com/pumps-valves-be

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
easyFairs


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.