• 06/03/2015

Maintenance / Industry & Environment 2015: 2 , 1 locatie

Op 1 en 2 april 2015 is Antwerp Expo gastheer voor de 10de editie van de onderhoudsvakbeurs Maintenance, dat gelijktijdig plaatsvindt met de nieuwste editie Industry & Environment 2015.

Trefwoorden: #Antwerp Expo, #easyFairs, #Industry & Environment, #Maintenance, #milieu, #onderhoud, #vakbeurs

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens deze tweedaagse worden alle richtinggevende concepten en technologieën op vlak van productiebetrouwbaarheid en milieutechniek samengebracht.

Voor de invulling van de technische infosessies die tijdens beide technologiebeurzen worden ingericht, heeft easyFairs een enquête gehouden bij 500 experts uit het veld.

Industry & Environment 2015 is de vakbeurs die de Belgische industrie alle milieutechnische oplossingen en -diensten binnen dé 5 essentiële elementen presenteert, nl.:

(afval)waterbehandeling, bodem- & grondwaterbehandeling, lucht- & emissiebehandeling, afval & recycling en power solutions, dit a.d.h.v. de nieuwste procestechnologie en meet- & controleapparatuur.

Deze vakbeurs voor milieutechnologie wordt bovendien voor het eerst gelijktijdig georganiseerd met Maintenance 2015, de expo voor industrieel onderhoud, shutdown technologie, asset management en productiebetrouwbaarheid.

Deze beursconfiguratie zorgt er bovendien voor dat technologische thema’s als retrofitting, procestechnologie en power solutions als thematische brug fungeren tussen productiebetrouwbaarheid en milieutechnologie.

De simultane organisatie van beide vakbeurzen met een synergie in technische thema’s zorgt voor een win-win situatie voor zowel exposanten als bezoekers.

Industry insights via 500 experts uit het veld
Om de vinger aan de pols te houden heeft beursinrichter easyFairs een gerichte enquête uitgevoerd bij 500 experts uit het veld.

De respondenten zijn leidinggevenden, managers en directie (52%), gevolgd door milieumedewerkers en technische specialisten (40%) en techniekers (8%).

Het merendeel is werkzaam in het milieudepartement, onderhouds- en/of engineeringdepartement en het algemeen management van de bedrijven, gespreid over een brede range van (industriële) activiteiten.

Volgende topics worden door de respondenten als prioriteit aangegeven:

Maintenance:

 • Productiebetrouwbaarheid (89%)
 • Onderhoudsbeleid & -planning (87%)
 • Veiligheid (71%)

Industry & Environment:

 • Watertechnologie (82%)
 • Transitie van een lineaire naar een circulaire economie (75%)
 • Energie en Bodem (67%)

Anno 2015 staan bedrijven voor de uitdaging om milieulasten om te buigen in opportuniteiten.

Dat het de noodzaak blijft om onverminderd op de hoogte te blijven van de snel wijzigende wet- en regelgeving, wordt door 2/3de van de respondenten van de enquête rond Industry & Environment 2015 bevestigd.

Ook aan deze informatienood wordt antwoord geboden via het conferentieprogramma en de VMx-CUBE.

Randprogramma op maat van de industrie
De resultaten van de enquête vormen de rode draad in de technische infosessies en workshops van Maintenance en Industry & Environment 2015.

Het beursprogramma wordt i.s.m. verschillende kennisinstituten zoals VMx, i-Cleantech Vlaanderen, Vlamex, Innovatiecentrum Antwerpen, BEMAS, VLARIO, Grondbank en Vlaamse Confederatie Bouw ingevuld. Een overzicht.

Maintenance:

 • BEMAS Innovation Route: een parcours uitgestippeld met 15 nieuwe, baanbrekende oplossingen en vernuftige systemen voor de onderhoudswereld, zorgvuldig geselecteerd door een jury van onderhoudsmanagers en assetbeheerders.
 • Demo Route: deze route inspireert bezoekers met een passie voor proces- en onderhoudstechniek op een interactieve manier.
 • Safe Maintenance Award: beste praktijken op vlak van veiligheidsbeleid worden op 2 april gebundeld.
 • HR-Award: Technisch talent is schaars. Momenteel zijn er in Vlaanderen meer dan 700 vacatures voor onderhoudsmedewerkers in onze industrie. Zonder onderhoud is er geen industrie meer en wordt onze publieke infrastructuur een puinhoop! ‘Magneetbedrijven’ worden gelauwerd.

Industry & Environment:

 • VMx-CUBE: bijzondere ontmoetingsplaats waar bezoekers in contact kunnen komen met milieu deskundigen/consultants.
 • Casestudies van i-Cleantech Vlaanderen en Smart Grids Flanders die nieuwe inzichten bieden rond de transitie van ons industrieel weefsel en slimme oplossingen aantonen voor de toegang tot energie.
 • VMx studiedag: infosessies rond de recente wijzigingen in de milieuvergunningwetgeving (omgevingsvergunning, bodemwetgeving, milieuhandhaving, etc) en concrete update over de CLP (Classification, Labelling and Packaging of dangerous Products).
 • Seminarie rond ‘Stadsvernieuwing en Projectontwikkeling’ door Grondbank & Vlaamse Confederatie Bouw rond de uitdagingen in brownfields, grondverzet en sanering.
 • Programma van het Innovatiecentrum Antwerpen rond ‘innovatiefinanciering voor start-ups en KMO’s’, gecombineerd met 3 innovatiecases van van start-ups gepitched op de rand van onderhoud en milieu.

Special EuroMaintenance 2015 is de nieuwste congresformule gelijktijdig georganiseerd met de nationale vakbeurs Maintenance 2015

Na het succes van 2008 slaan EFNMS, BEMAS en easyFairs opnieuw de handen in elkaar voor Europa’s belangrijkste onderhoudstop, de Special EuroMaintenance.

Een initiatief dat de Belgische en Europese industrie opnieuw een topcongres van wereldniveau aanbiedt met de nieuwste inzichten en topcases rond topics zoals training- & competentiemanagement, strategisch maintenance-onderzoek en implementatie van een competitief asset managementbeleid.

Daarmee worden de informatienoden van de technische departementen in zowel de ‘field’ als de ‘boardroom’ van de Belgische industrie ingelost door middel van een uitgebalanceerde mix van toonaangevende bedrijven, conferentieprogramma, awarduitreikingen enzovoort.


Praktische informatie:
Maintenance en Industry & Environment 2015 vinden plaats op
woensdag 1 en donderdag 2 april in Antwerp Expo.

Breng een bezoek aan de beurswebsites voor de laatste stand van zaken
en voor het aanvragen van een gratis bezoekersbadge:
www.easyFairs.com/maintenance-be - www.easyFairs.com/environment-be

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
easyFairs


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.