Bespaar jaarlijks €2.500 per lekkende condenspot!

Een defecte condenspot veroorzaakt een enorme verspilling van energie en stoom. Deze kan ook leiden tot slijtage van de installatie en een daling van de productiekwaliteit.

Trefwoorden: #condenspot, #monitoringstrategie, #onderhoud, #predictieve monitoring

Lees verder

Columns

( Foto: SDT International )

ENGINEERINGNET.BE - En toch wordt de controle van condenspotten in onderhoudsprogramma's vaak verwaarloosd. Een eigenaardige paradox...

Onderhouds- en productieverantwoordelijken worden momenteel geconfronteerd met een (z)ware uitdaging. De doelstellingen om de concurrentiekracht te verhogen lijken vaak tegenstrijdig: enerzijds de energiekosten drukken, de onderhoudsinvesteringen verminderen en beter presteren met kleinere teams, maar anderzijds zorgen voor de optimale werking van het productieapparaat om meer, beter en goedkoper te produceren.

Predictief onderhoud, een must
Nemen we een voorbeeld: storingen en pannes die aan de basis liggen van defecte condenspotten. Die kunnen zware gevolgen hebben voor de productie en logistiek. Precies dit type tegenslagen strookt niet met de hierboven aangehaalde concurrentiedoelstellingen.

Een predictief onderhoudsprogramma van de productie-installaties moet dan ook tot de besluitvormende en strategische prioriteiten behoren! En ook wat de kosten betreft, spreken de cijfers boekdelen. Stoom is een dure energiebron, die ongeveer 25 euro/T kost.

Door de herstelling van één enkele lekkende thermodynamische condenspot kunt u minstens 2.500 euro per jaar besparen en de reparatie van de kleinste vlottercondenspot (afvoeropening = Ø 3,2 mm) die in open positie geblokkeerd is: 5.000 euro/jaar bij 6 bar en 7.400 euro per jaar bij 10 bar.

En hoeveel condenspotten zijn er bij u aanwezig? Zonder periodieke inspecties gaan we ervan uit dat 20 tot 30% defect is. Wanneer we rekening houden met de hoge productiekost van stoom, is een monitoringprogramma van condenspotten een aanzienlijke bron van energiebesparing.

De beste monitoringstrategie
Tijdens hun werking produceren condenspotten ultrasoon geluid. Hierdoor kunnen we heel gemakkelijk hun interne werking controleren. Men hoort duidelijk de aan/uit-cyclus van de condenspot. In de gesloten positie hoort men een zwak signaal en in de open positie een sterk, om daarna weer zwak te worden wanneer de condenspot sluit.

Wanneer men echter een vrij constant signaal detecteert, kunt u met de temperatuurmeting snel bepalen of de condenspot defect is in de gesloten of open positie.

Een condenspot is een automatische klep die opengaat om lucht en condens uit de stoomkring af te voeren en die zich daarna snel sluit om de droge stoom zoveel mogelijk te behouden. De monitoring van de goede werking is dan ook prioritair. Wanneer een condenspot problemen vertoont in de gesloten positie, stapelt het condens zich stroomopwaarts op.

Het resultaat is een belangrijk verlies van het energierendement van de installatie, wat gevolgen heeft voor de proceskwaliteit of de goede werking. In andere omstandigheden veroorzaakt de ophoping van condens waterslagen die desastreus zijn voor de installatie. Wanneer een condenspot problemen vertoont in de geopende positie, gaat door stoomverspilling heel veel energie verloren.

Doeltreffendheid binnen ieders bereik
Een kwalitatieve ultrasoonmeter voorzien van een interne pyrometer met laservizier en uitgerust met verschillende sensoren (naaldcontact, met schroefdraad en magnetisch) laat een snelle, eenvoudige en doeltreffende monitoring van alle soorten condenspotten toe.

En wanneer u meer wenst, kan u ook software gebruiken om een diagnose op te stellen door het tijdelijke signaal van een verdachte condenspot te vergelijken met dat van een nieuwe, refurbished of correct werkende condenspot.

In combinatie met andere initiatieven dragen enkele goede praktijken op het vlak van predictief onderhoud zeker bij tot het behouden, of zelfs verbeteren van onze competitivieit. En dit zonder zware investeringen. Het is voor onze regering misschien niet leuk om te horen, maar de crisis is nog lang niet voorbij en we moeten op hen ook niet rekenen om onze concurrentiepositie te versterken.


Jean-Paul Emmanuele is Training & Sales Manager bij SDT International