Universiteit Twente ontvangt 7,5 miljoen dollar van Gates Foundation

Deze subsidie is bestemd voor het stimuleren van landbouwhervorming in Sub-Saharisch Afrika en Zuid-Azië via satellietbeelden.

Trefwoorden: #Bill & Melinda Gates Foundation, #Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie, #landbouw, #Spurring a Transformation for Agriculture through Remote Sensing, #STARS, #Universiteit Twente

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - De Bill & Melinda Gates Foundation schenkt dit bedrag aan de faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente voor het project STARS.

Dit staat voor Spurring a Transformation for Agriculture through Remote Sensing (stimuleren van landbouwhervorming via satellietbeelden).

Het project, dat 20 maanden duurt, heeft als doel aardobservatie bij te laten dragen aan de verbetering van de huidige informatie over kleinschalige landbouw in Sub-Saharisch Afrika en Zuid-Azië. Uitvoering ervan vindt plaats in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten in West- en Oost-Afrika, Bangladesh, Australië, Mexico en de Verenigde Staten.

Kleinschalige boeren gebruiken vaak kleine stukjes landbouwgrond die vanuit de lucht slechts vaag begrensd lijken, ze verbouwen vaak tegelijkertijd meerdere gewassen op hetzelfde stukje grond, en er bestaat een rijke schakering van landbouwgebruiken die bijdragen aan het vaak heterogene mozaïek van Afrikaanse en Aziatische boerderijen.

Deze omstandigheden maken het moeilijk om vanuit de lucht oogstsystemen, gewassen en oogstgewoontes te onderscheiden. Dit vormt een hindernis voor betere informatie, betere oogstcontrole en -voorspelling en betere landbouwadvisering.

De laatste jaren is door technologische vooruitgang de resolutie van satellietbeelden sterk verbeterd, doordat satellieten vaker overvliegen is betere controle tijdens de groeiperiode mogelijk en hebben dataproducten verbeterde spectrale kenmerken.

In het kader van STARS wordt gekeken naar het gebruik van aardobservatiedata testen. Dit moet duidelijk maken wie welke informatie nodig heeft en hoe die informatie aangeboden moet worden om tot optimale besluitvorming te komen.

Het gaat hierbij om boeren, bedrijven die boerderijbenodigdheden leveren (zoals zaden, meststoffen en gereedschappen) en beleidsmakers, zoals die bij de ministeries voor landbouw en voedselveiligheid.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de afbakening van akkerland om te weten te komen waar landbouw plaatsvindt. Daarna wordt onderzocht welk oogstsysteem de boer op de afgebakende stukken grond gebruikt: gaat het uitsluitend om maïs, of verbouwt de boer ook bonen? Vervolgens wordt gekeken naar de gezondheid van het gewas is en hoe de groei zich ontwikkelt.


Partners in het STARS-project zijn het Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Australië), het Institut International de Recherches sur les Cultures des Zones Tropicales Semi-Arides (ICRISAT, Mali en Nigeria), University of Maryland (VS) en het International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT, Bangladesh en Mexico).