Dertien Nederlandse studenten bouwen microbiologische machine voor iGEM

Dertien studenten van TU Delft, Universiteit Leiden en Hogeschool Rotterdam willen in kader van iGEM-competitie E.coli genetisch wijzigen om via elektrisch signaal landmijnen te detecteren.

Trefwoorden: #biobrick, #elektrotechniek, #fysica, #hogeschool, #nano, #onderzoek, #research, #student, #Tu delft

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL – iGEM, de 'International Genetically Engineered Machine competition' is een internationale competitie rond synthetische biologie waar meer dan 200 universiteiten van over de hele wereld aan deelnemen.

De wedstrijd ontstond in 2003 tijdens een cursus aan het MIT. Sindsdien groeide de competitie uit tot een internationaal gebeuren dat gesponsord wordt door een onafhankelijke stichting, de iGEM Foundation.

Het opzet van iGEM is om biologische functies van organismen te standaardiseren in zogenaamde BioBricks, zodat deze functies ‘plug & play’ kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende organismen.

Via BioBricks wordt het dus heel makkelijk om organismen genetisch te modificeren om ze nieuwe functies te laten uitvoeren. Alle BioBricks worden via een databank ter beschikking gesteld van toekomstige teams.

Dit jaar bestaat de Nederlandse bijdrage uit dertien studenten van drie universiteiten: TU Delft, Universiteit Leiden en Hogeschool Rotterdam. "We werken er de hele zomer fulltime aan", stellen ze. De TU Delft bijvoorbeeld doet al sinds 2008 mee aan de competitie.

De studenten hebben zeer gevarieerde achtergronden (Applied Physics, Bio-nanotechnologie, Biologie, Elektrotechniek, Industrial Design, Systems&Control en Management of Technology).

"Ons doel is om E. coli genetisch te modificeren zodat door middel van een elektrisch signaal geproduceerd door E. coli zelf, landmijnen gedetecteerd kunnen worden. Wij zijn van plan zowel het landmijn detectiegedeelte te ‘Biobricken’, als de mogelijkheid om een elektrisch signaal te produceren."

Landmijnen zijn een groot probleem in ontwikkelingslanden, argumenteren de dertien. "Op deze manier proberen we 'awareness' te creëren voor dit probleem. Om dit te bereiken wijden wij een deel van de presentaties en materialen van ons project hieraan."

"De mogelijkheid van een bacterie om een elektrisch signaal te produceren levert erg veel nieuwe mogelijkheden op, zoals een makkelijk te maken en goedkope biosensor."

In oktober 2014 is de finale van iGEM bij MIT in Boston, waar alle universiteiten aanwezig zullen zijn. Sponsoring is overigens nog steeds welkom, laten de studenten weten.