Afschakelplan Elia en Wathelet niet communautair geïnspireerd

In het afschakelplan hebben geen communautaire overwegingen gespeeld. Dat stelt netbeheerder Elia. "De geografische spreiding is gebaseerd op de configuratie van het elektriciteitsnet"

Trefwoorden: #afschakelplan, #blackout, #creg, #Electrabel, #elektriciteit, #Elia, #noodplan, #stroompanne, #transmissienet

Lees verder

nieuws

( Foto: Engineeringnet )

ENGINEERINGNET.be – In tegenstelling tot wat in sommige Franstalige media geopperd wordt, hebben communautaire drijfveren op geen enkele manier meegespeeld in het opstellen van het huidige noodplan van Elia. Dat stelt de hoogspanningsnetbeheerder. Op dat plan is ook het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet (CDH) gebaseerd.

Elia in een mededeling: "De geografische spreiding is gebaseerd op de configuratie van het elektriciteitsnet, een gevolg van de historiek van het net en de industriële ontwikkeling in België. Op die manier is de verdeling van de schijven verspreid over elke zone voor het hele land gebaseerd op een geografische interpretatie en niet een demografische interpretatie, gezien dit geen criterium in de wet is."

"Ze houdt geen rekening met de institutionele structuur van België." Daarmee pareert de beheerder de kritiek dat het onevenwicht in het afschakelplan (72% van het Waalse en 38% van het Vlaamse net loopt een afschakelrisico) communautair geïnspireerd zou zijn, zoals professor elektromechanica Damien Ernst van de ULg opperde in de krant Le Soir.

Evenmin is het afschakelplan in zeven haasten opgesteld als gevolg van het dreigende stroomtekort. Elia heeft als Belgische transmissienetbeheerder namelijk de verplichting jaarlijks een plan - een 'Winter Outlook' - op te stellen, waarin het zijn vooruitzichten voor de komende winter oplijst.

Een onderdeel van de Outlook, die volgens de regels van ENTSO-E, de Europese vereniging van 41 transmissienetbeheerders, wordt opgesteld, is voorbereid te zijn op de ergste situatie: een blackout. Schaarste op de Belgische markt kan namelijk een verregaande impact hebben op het hele Europese hoogspanningsnet. Zo'n schaarste- of noodplan bestaat in België al sinds 2005, zo blijkt.

Elia in een mededeling: "Het schaarsteplan, dat op 3 september 2014 door de staatssecretaris voor Energie werd voorgesteld, is gebaseerd op het afschakelplan dat in 2003 opgemaakt werd en waarvan de wettelijke basistekst voorhanden was in 2005. Dit afschakelplan werd goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 3 juni 2005, na advies van de CREG."

Aan de basisprincipes is in het huidige noodplan niets gewijzigd - zie leestips onderaan: Wat zegt het Elia-afschakelplan precies – de officiële 'fact sheet' (2012).

"Na de winter, zou een analyse om een meer specifiek plan te ontwikkelen opgestart kunnen worden, maar dit vraagt een zekere termijn qua analyses, evaluatie van de kosten inherent aan deze verandering, de voorbereiding en tenslotte de noodzakelijke testen vóór de invoering van het plan."