Kleine aanpassingen interieur maken lijnbus aantrekkelijker

De bekroonde masterproef van Emilie Couwenberg toont aan, dat de bus als publiek transportmiddel aantrekkelijker gemaakt kan worden door kleine technische aanpassingen aan het interieur.

Trefwoorden: #aantrekkelijkheid openbaar vervoer, #bus stimuleren, #lijnbus aantrek, #openbaar vervoer, #openbaar vervoer stimuleren, #thesis

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - In haar masterproef in het kader van haar opleiding mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt onderzocht Emilie Couwenberg hoe de bus als publiek vervoermiddel aantrekkelijker kan worden gemaakt.

“Reizigers vinden de bus over het algemeen veilig, gemakkelijk en betrouwbaar. Toch blijft de wagen hét uitverkoren vervoermiddel. Ik wilde nagaan welke aanpassingen busbedrijven zouden kunnen doorvoeren om méér mensen aan te zetten om op de bus te stappen”, zegt de intussen afgestudeerde masterstudente.

Voor haar thesis kreeg de studente onlangs overigens de AXA Award 2014 (€500).

“Uit internationaal onderzoek is gebleken dat bij het al dan niet nemen van de bus om zich te verplaatsen, uiteenlopende factoren een rol spelen”, zegt Emilie Couwenberg.

“Die factoren zijn voor elke reiziger bovendien verschillend. Voor de ene speelt het tarief een belangrijke rol, voor de andere de reistijd of eventuele overbezetting op de bus. Dat is de zogenaamde diensten- en kwaliteitskloof.”

In haar masterthesis ging ze na of ook een luxueuzer interieur een factor van belang zou kunnen zijn – een aspect dat nog niet werd bestudeerd.

Het installeren van één afvalbakje per passagier, een kapstok voor of achter in de bus en een centraal bagagerek in plaats van een rek boven of onder elke zitplaats, kunnen de aantrekkelijkheid van het busvervoer volgens de respondenten eveneens verhogen.

“Het plaatsen van televisieschermen met films of series en het aanbieden van WiFi zorgt dan weer voor een andere reistijdperceptie van de busrit – en dus voor een aangenamer gevoel over de verplaatsing.”

De mobiliteitswetenschapper nam voor haar onderzoek een online enquête af bij 592 personen. "Allemaal personen die ouder zijn dan 18 jaar, een rijbewijs hebben én in de buurt van een bushalte wonen. Mensen die voor de gewenste verplaatsing auto of bus kunnen nemen, dus.”

Van die 592 respondenten gaf slechts 18% aan de bus dagelijks en 18% de bus wekelijks te nemen. De overige 64% had een lager busgebruik.

De enquête vroeg de deelnemers hoe zij aankeken tegen de bus als vervoermiddel en welke verbeteringen zij zouden doorvoeren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de bus door deelnemers geassocieerd met kwalificaties als ‘veilig’, ‘betrouwbaar’ en ‘omgevingsvriendelijk’, eerder dan met ‘sexy’, ‘status’ of ‘plezier’.

Respondenten gaven bovendien aan dat ze vooral verbeteringen doorgevoerd willen zien op het vlak van overbezetting in de bus (54%), actuele informatie en communicatie (52%), storend gedrag van medepassagiers (39%) en reiscomfort (36%).

Een belangrijk luik binnen de masterproef betrof de vraag hoe die perceptie over de kwaliteit van busvervoer positiever kan worden.

“In de enquête spraken de deelnemers zich dan ook uit over een waaier van diensten en voorzieningen in de bus. Wat daarbij kwam bovendrijven, waren eerder kleine, praktische wijzigingen in het interieur die sterk gericht zijn op het verhogen van het comfort”, klinkt het. “Zo bleken reizigers veel belang te hechten aan het feit dat de bus toegankelijk is én genoeg comfortabele zitplaatsen biedt. Een individuele en ruime stoel met een verstelbare rugleuning zou het zitcomfort doen stijgen. Meer ruimte om te staan vermijdt dan weer het gevoel van ‘sardientjes in een blik’.”

Maar is de reiziger bereid om méér te betalen voor al dat extra comfort? Ook die vraag kregen de deelnemers voorgelegd.

Emilie Couwenberg: “36% van de ondervraagden gaf aan niet bereid te zijn om méér te betalen, 21% toonde zich akkoord met een tariefverhoging van 0,25 euro, 23% zou 0,50 euro meer willen betalen. Een kleine 20% wil gerust 0,75 euro méér neertellen voor een comfortabeler busrit.”