€1 miljoen voor onderzoek rond preventieve hiv medicatie

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde verkreeg financiering van het IWT om te onderzoeken of het gebruik van aidsremmers de hiv-preventie kan versterken.

Trefwoorden: #aidsremmer preventie, #hiv remmer preventief

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat onderzoeken of het gebruik van aidsremmers zinvol en veilig is voor hiv-negatieve risicogroepen.

Het verkreeg voor dit pilootproject €1 miljoen steun van het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Recent internationaal onderzoek toonde aan dat het gebruik van de aidsremmer “Truvada” door hiv-negatieve personen effectief is als preventie van seksuele transmissie van het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om dit middel preferentieel in te zetten bij hoogrisicogroepen zoals mannen die seks hebben met mannen (MSM), maar er is meer onderzoek nodig naar hoe dit medicijn in het echte leven gebruikt zou worden in specifieke contexten wereldwijd.

Het pilootproject in Antwerpen zal zich specifiek richten naar MSM, en nagaan in hoeverre PrEP aanvaardbaar is, veilig kan genomen worden en kan geïntegreerd worden in de bestaande preventiestrategieën.

Deelnemende mannen beslissen zelf of ze het preventieve medicijn nemen of niet. Beide groepen worden gedurende 18 maanden regelmatig opgevolgd, waarbij het PrEP-gebruik wordt besproken en de therapietrouw onderzocht.

Op de basis van kwalitatieve en kwantitatieve data zullen de onderzoekers proberen aan te tonen of PrEP een haalbaar, aanvaardbaar en potentieel effectief hiv-preventiemiddel is voor MSM in Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat het drie jaar durende project binnen enkele maanden van start zal gaan. Voor die tijd moet de klinische studie nog goedgekeurd worden door het ethisch comité.